World of Tanks รายละเอียดหลักการอัพเดท 8.0

1,117 views

….. ไขข้องใจกับรายละเอียดการอัพเดทแพทซ์ 8.0 ของ World of Tanks ว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้าง

….. เริ่มจากรถถังใหม่ จากโซเวียตสายรถถังพิฆาติ เช่น SU-100M-1 , SU-101, SU-122-54 และ Object 263 พร้อมรถถังพรีเมี่ยมใหม่ Matilda Black

ค่าความสำเร็จใหม่ เช่น

de Langlad Medal: ที่มอบให้กับผู้ที่ทำลายรถถังข้าศึกได้ 4 คันขึ้นไปในระหว่างการยึดฐาน

Bombardier : มอบให้กับผู้เล่นที่ทำลายข้าศึกด้วยกระสุนนัดเดียวมากกว่าหนึ่งคัน.

Eyes Forward : มอบให้กับผู้เล่นที่ มอบเป้าหมายให้กับเพื่อนๆได้ทำบาดแผลมากกว่า 5 คัน

Tamada Yoshio Medal : มอบให้กับผู้เล่นที่ทำลายข้าศึก ที่เป็น SPG มากกว่า 3 คันขึ้นไป โดยต้องมีเทียร์มากกว่า 2 ขั้นขึ้นไปในระหว่างใช้รถถังเบา และรอดในการแข่ง

เหรียญตราเหล่านี้แตกออกเป็น 3 ขั้น:

Boelter’s

Oskin’s

Burda’s

Billote’s

….. รถถังแต่ละคันสามารถแสดงสัญลักษณ์และจารึกส่วนตัวได้ 2 แบบ โดยใส่ในช่องของรถถังสัญลักษณ์และจารึกแต่ละอัน สามารถซื้อได้ด้วยทองหรือเงินในเกม

เพิ่มระบบติดตั้งจารึกส่วนบุคคล 

ปรับเปลี่ยนกลไกในเกม 

– ระบบฟิสิกส์ใหม่ เพิ่มความสมจริงให้กับการเคลื่อนไหวของรถถัง ให้การพุ่งชน และ การผลักของรถถังสมจริงมากขึ้น และเพิ่มระบบในการตกจากที่สูง หรือทางลาดชันและ เพิ่มรูปแบบการจมน้ำของรถถัง

– การพลางตัว สามารถใส่ลายพลางตัวได้ 3 แบบ ตามรูปแบบของสภาพแวดล้อม (ป่า, หิมะ, ทะเลทราย) สามารถซื้อและใช้สำหรับรถถังแต่ละคัน ลายนี้จะเลือกเองตามสถานที่เฉพาะของแต่ละแผนที่ ลายพลางตัวที่มีนั้นจะมอบ 5% การพลางตัวให้รถถัง

– โหมดเกม สามารถเลือกได้ว่าจะเล่นแบบจู่โจมหรือแบบโต้ตอบได้

– คำสั่งด่วน เพิ่มความสามารถในการใช้ปุ่มลัดในการสนทนา

– อื่นๆ เช่น

1. การปรับให้มีความสามารถในการเปลี่ยนตำแหน่งทีมในห้องฝึกซ้อม

2. เพิ่มส่วนการร้องเรียนจากเดิม 3 เป็น 5 ต่อวัน

หน้าจอแสดงผลใหม่ 

– สายการอัพเกรดรถถังใหม่ เป็นแนวนอน และเพิ่มรถถังพรีเมี่ยมในนั้นด้วย

– หน้าจอสรุปผลเล่น เพิ่มข้อมูลรายละเอียดการแข่งขันมากขึ้น และปรับให้ขึ้นในโรงรถแทนที่การขึ้นระหว่างแผนที่ตอยจบ เพิ่มรูปภาพแสดงผลเพื่อให้เข้าใจง่าย

– เมนูแสดงผลแบบด่วน โดยเป็นแบบวงกลม สามารถเรียกได้โดยกด Z แผนที่แสดงผลในโหมดนี้ก็มีการปรับ

– อื่นๆ

เพิ่มความสามารถในการปัรบมุมองหลังตาย

เพิ่มการมาร์กรถถัง และสีของการมาร์ก

เพิ่มการช่วยเหลือในส่วนการโหลด

เมนูคำสั่งแบบวงกลม 

เปลี่ยนรูปแบบของสายการอัพเกรดรถถัง 

ปรับปรุงเสียง 

….. ปรับปรุงเสียงของการยิง แบ่งเป็น 11 กลุ่มโดยแยกเป็นขนาดของกระบอกปืนและกระสุน และสภาพปืน

….. ปรับปรุงเสียงการเคลื่อนไหวรอบๆ แบ่งเป็น 4 กลุ่มตามแต่รถถัง พื้นผิวแผนที่ และความเร็วเคลื่อนไหว

….. เสียงใหม่

– เพิ่มเสียงสำหรับการเคลื่อนที่บนทราย สะพานพื้นไม้ กรวดหินและอื่นๆ

– เพิ่มเสียงของรถถังตอนหมุน ตอนไหล การสั่นบนทางที่ไม่ดีรัก เสียงตอนตกน้ำ หรือตกจากที่สูงๆมาก

– ปรับปรุงเสียงของกระสุนเด้ง สะท้อน การเจาะเกราะ และการทำความเสียหายแบบหนั

….. และปรังปรุงเสียงทั้งหมดในเกม

ปรับปรุงกราฟฟิก 

….. ปรับปรุงเอนจิ้น และเพิ่มสภาพแวดล้อมใหม่ของ 10 แผนที่ และจะทำการปรับปรุงในการอัพเดทครั้งต่อไปประมาณ 10-12 แผนที่ต่อครั้ง

….. ปรับปรุงคุณภาพของภาพให้ดีขึ้นได้โดยการปรับที่ส่วนของการปรับเปลี่ยนได้

….. เพิ่มแสงในทุกๆแผนที่ เพิ่มการเคลื่อนไหวของน้ำ เมื่อรถถังได้ฝ่าไป

แผนที่ที่ปรับปรุง มีดังนี้

Himmelsdorf

Mines

Karelia

Lakeville

Sand River

Cliff

Fjords

Moutain Pass

Artic Region

West Field

การปรับความสมดุลรถถัง 

….. ปรับปรุงรถถังต่างๆในเกมเช่นรูปลักษณ์ ค่าพลัง ค่าการโจมตี มุมการโจมตีของปืน เพิ่มปืนในรถถังบางรุ่นเช่น

– Object 212: ปรับค่าซ่อมขึ้น 44,12%

– T30: ปรับอัตราความเร็วในการปมุนจาก 12 km/h เป็น 10 km/h

– M2 Light Tank: เพิ่มเครื่องยนต์ – Continental R670-7