ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม MSI x Assassin’s Creed Movie Premiere

799 views
Share

MSI x Assassin's Creed Movie Premiereประกาศผล-191259-650

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม MSI x Assassin’s Creed Movie Premiere แจกตั๋วหนัง 10 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง ณ เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ รัชดาภิเษก ชั้น 3 รอบ 20.00 น.

รายชื่อผู้โชคดี 10 ท่าน ของกิจกรรม MSI x Assassin’s Creed Movie Premiere

 1. Kannika Wanwisa
 2. Smith Zevon Jindakul
 3. Keerati Meeprakobpol
 4. Bigauan Moso
 5. Nalinee Choosaksirikul
 6. Prapai Suttipongsanuwat
 7. ณัฐ สิงห์ยาดอง
 8. Soraya Orathaiwan
 9. Napatara Techangamsuwan
 10. NamFon Sirirat
  .

เงื่อนไขกิจกรรมสำหรับผู้โชคดี 10 ท่าน

 • ให้รายงานตัวใน Inbox Page Compgamer 
 • แล้วพิมว่า “ผู้โชคดี 10 ท่าน กิจกรรม MSI x Assassin’s Creed Movie Premiere” แล้วตามด้วย “ชื่อ-นามสกุลจริง หมายเลขโทรศัทพ์”
 • ภายในวันจันทร์ ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2559 ก่อนช่วงเวลา 24.00 น. 
 • หากไม่มารายงานตัวภายในวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

รายชื่อสำรองที่นั้ง 5 รางวัล (สำหรับกรณีที่ผู้โชดดี10 ท่านแรกไม่มารายงานตัว)

 1. Tos Jirawibat
 2. Kenichi Watanabe
 3. Atid Malimas
 4. Pornnapa Kongbangkung
 5. Worrapon Suttipongsanuwat

เงื่อนไขสำหรับรายชื่อสำรอง 5 ท่าน

 • ให้รายงานตัวใน Inbox Page Compgamer
 • แล้วพิมว่า “สำรองที่นั้ง 5 ท่าน กิจกรรม MSI x Assassin’s Creed Movie Premiere” แล้วตามด้วย “ชื่อ-นามสกุลจริง หมายเลขโทรศัทพ์”
 • ภายในวันจันทร์ ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2559 ก่อนช่วงเวลา 24.00 น. 
 • หากไม่มารายงานตัวภายในวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

 

Comments

Share