6000 [รับสมัคร Clan Tournament ครั้งที่ 13 ประจำเดือน กุมภาพันธ์]

6000