น้ำเงิน [Iris Online : ตีบวกเสริมออฟ แบบเทพๆ กับการ์ดเสริมพลังสี]

น้ำเงิน