Golden Land : การเกณฑ์การฝึกทหาร เพื่อนำไปใช้งาน

938 views

….. สิ่งสำคัญสำหรับการออกรบหรือป้องกันฐานที่มั่น นอกจากฮีโร่แล้ว “กองกำลังทหาร” หรือ “ยูนิต” ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นและชี้วัดศักยภาพทางการทหารของผู้เล่นได้เป็นอย่างดี และเป็นปราการสำคัญสำหรับการออกรบแล้วเจอทหารฝ่ายตรงข้ามมาต้อนรับ

….. มาสร้างกองทหารของตัวเองเพื่อเอกราชและชื่อเสียงกันเถอะ

วิธีการเกณฑ์กองกำลัง

….. วิธีการเกณฑ์กองกำลัง ผู้เล่นจะต้องมีลานจตุรัสสำหรับการเกณฑ์ประชาชนมมาเป็นกองกำลังซะก่อน ซึ่งระบบจะทำการเกณฑ์กองกำลังฟรีให้อัตโนมัติทุกวันศุกร์เวลาเที่ยงตรง จำนวนกองกำลังที่เกณฑ์ได้จะขึ้นอยู่กับเลเวลของลานจตุรัส ยิ่งลานจตุรัสเลเวลสูงการเกณฑ์ทหารจะยิ่งทำได้มาก

….. ถ้ากองกำลังที่ใช้ไปสร้างทหารหมด หากต้องการสร้างทหารเพิ่ม ผู้เล่นสามารถเกณฑ์กองกำลังเพิ่มได้โดยกดที่ปุ่มเกณฑ์กองกำลัง โดยต้องเสีย Gold ในการเกณฑ์ ยิ่งเกณฑ์มากจะยิ่งเสียเงินมาก โดยจะมีการแสดงจำนวนทหารที่เกณฑ์เพิ่มในสัปดาห์ปัจจุบันไว้ที่ค่า “กฏเกณฑ์สัปดาห์นี้” และจะมีการรีเซ็ตทุกวันศุกร์เวลาเที่ยงตรงเช่นกัน

ลำดับการเกณฑ์กองกำลังเพิ่มจากจำนวนเดิมที่ได้รับ

….. เท่านี้ก็ได้กองกำลังตามที่ต้องการแล้ว

วิธีการสร้างทหาร

….. สำหรับวิธีสร้างทหารในหน่วยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพลหอก พลธนู พลสายลับ พลม้า ฯลฯ นั้นผู้เล่นจะต้องมีโรงฝึกทหารหน่วยต่างๆ ก่อนและต้องเปิดเทคโนโลยีการสร้างยูนิตทหารหน่วยต่างๆ จึงจะสามารถสร้างได้ เมื่ทุกอย่างพร้อมก็เลือกทหารที่ต้องการสร้างได้เลย

….. ผู้เล่นจะต้องเลือกยูนิตที่ต้องการสร้าง จากนั้นให้กดที่ฝึกฝน

….. ก็จะพบกันรายการข้อมูลต่างๆ จำนวนทรัพยากรที่ต้องใช้ จำนวนมีทต้องการฝึก ซึ่งผู้เล่นที่มีกองกำลังสำรองสามารถฝึกฝนได้โดยการตั้งค่าจำนวนยูนิตทหารที่ต้องการ หรือจะเอาจำนวนเต็มโดยการกด MAX ระบบจะทำหารคำนวณค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ฝึกฝนทั้งหมด และระยะเวลาในการฝึกฝน เมื่อได้ที่ต้องการก็กด “ยืนยัน”

***ผู้เล่นควรจะเหลือกองกำลังสำรองไว้จำนวนหนึ่งเพื่อฝึกยูนิตทหารระดับสูงหรือเห็บไว้เสริมทหารหน่วยต่างๆ ในอนาคตด้วย***

ค่า POP มีความสำคัญอย่างไร

….. ทหารแต่ละตัวจะใช้กองกำลังในการฝึกไม่เท่ากัน เช่น ทหารที่กำหนดว่า POP 2 ก็คือใช้กองกำลัง 2 ในการฝึกทหารชนิดนั้นๆ ซึ่งผู้เล่นสามารถตรวจสอบได้ว่าแต่ละหน่วยใช้ค่า POP เท่าไหร่ ซึ่งจะมีประโยชน์ในการจัดสรรกองกำลังทหารได้อย่างมีระบบ แถมไม่ขาดมือด้วย

ค่า POP คือจำนวนกองกำลังที่ต้องใช้ฝึกกองกำลังจำนวน N นาย : ทหารหน่วยนั้นๆ 1 คน