LaTale Online : กับสายอาชีพ Warrior เน้นพลังการโจมตีทางกายภาพที่รุนแรง

2,013 views

Warrior คือสายอาชีพที่เน้นพลังการโจมตีทางกายภาพที่รุนแรง โดยใช้ดาบขนาดใหญ่หรือหอก มีสกิลทีใช้ในการโจมตีที่เป็นมุมกว้างรอบตัว แต่เมื่อเลเวล 80 Warrior จะต้องเปลี่ยนอาชีพอีกขึ้นระหว่าง Warlord กับ Blader

Warlord

อาชีพคลาสสูงของเหล่า Warrior ที่มีพลังสกิลขั้นสูงมากยิ่งขึ้นไป มีการใช้อาวุธ ระหว่าง ดาบขนาดใหญ่ และหอกเช่นเดิม แต่สกิลของพวกเขานั้นถือว่ารุนแรงกว่ามาก อีกทั้งยังมีสกิลเสริมด้านการโจมตีในแบบต่างๆ ไม่ว่าจะทำให้ศัตรู มีบาดแผล หรือ ลดพลังป้องกันของศัตรูลงระหว่างโจมตี

Blader

อาชีพที่แตกต่างจาก Worlord โดยสิ้นเชิงเปลี่ยนจากการถือดาบขนาดใหญ่เป็นการถือดาบคู่ไว้ที่มือ ทำให้การโจมตีมีความต่อเนื่องและว่องไว สกิลที่ใช้เป็นสกิลโจมตีธรรมดาที่ใช้ท่วงท่าการโจมตีที่หลากหลาย สลับจากการโจมตีปกติและการโจมตีแบบท่าไม้ตายกลายเป็นอาชีพที่สุดยอดที่ทุกคนใฝ่ฝัน

ทั้ง 2 อาชีพเป็นอาชีพคลาสที่ 2 ของสาย Warrior โดยจะแยกออกไป สกิลที่เคยอัพไปเมื่อตอนเป็น Warrior จะถูกรีเซ็ตใหม่อีกครั้งทั้ง 2 อาชีพนี้จะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงในเรื่องของอาวุธและสกิลทาง Warloed นั้นจะเน้นการโจมตีที่รุนแรงส่วนทาง Blader เป็นการโจมตีที่ต่อเนื่องขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัว  สามารถติดตามอาชีพอื่นๆได้อีกที่ www.LT.in.th