Trickster : Episode 2 Chapter 2 ร่องรอยบทเพลงแห่งความทรงจำ

6,967 views

…….หลังจากที่ได้ตามหาตำนานแห่งดาบต้องสาปในเควสท์ Episode 2 Chapter 1 กันเไปเรียบร้อยแล้ว วันี้ผมก็จะขอพาเพื่อนๆนักผจญภัยแห่ง Trickster ได้ไปทำเควสท์พร้อมร่วมรับรุ้เรื่องราวที่น่าประทับใจกันต่อใน Episode 2 Chapter 2 กันเลย

…….เริ่มแรกเราต้องเดินทางไปยัง Mirage Island กันซะก่อนโดยการคุยกับ Skipper Min ที่อยู่ในแผนที่ Oops Wharf ซึ่งเราจะต้องมีไอเทม Cruise Ticket อยู่ในตัวด้วย (ได้มาจากเควสท์สุดท้ายของ Chapter 1 )

…….จากนั้นเราจะมาถึงแผนที่ Gate to Mirage Island ให้เราไปคุยกับ Bard La Fimmel เพื่อเริ่มต้นเควสท์ Chapter 2 กันเลย โดยเขาจะให้เรานำไอเทม Yellow Flame Incense มาให้โดยไอเทมชิ้นนี้จะได้รับเป็นรางวัลจากเควสท์ ต่อไปนี้

…….ให้เราไปยังแผนที่  Mirage Island Field 2 เพื่อพบกับ Portinaเพื่อรับเควสท์ โดยเธอจะให้เราหาไอเทม Abiox จำนวน 5 ชิ้น มาให้ ซึ่งหาได้จาก Sea Spirit ในแผนที่ Mirage Island Field 3 (ไอเทม Anklet of Ocean Spirit ที่ดรอปจากมอนเตอร์ตัวนี้ใช้ทำเควสท์ใน Chapter 3 ด้วยจำนวน 5 ชิ้น อย่าเผลอขายทิ้งหมดนะครับ) จากนั้นเมื่อเรานำไอเทมกลับมาให้ Portina ก็จะได้รับ Yellow Flame Incense มาเป็นรางวัล


…….เมื่อกลับไปคุยกับ Bard La Fimmel เพื่อจบเควสท์ จากนั้นให้คุบกับเขาอีกครั้ง แล้วเขาจะให้เควสท์ใหม่กับเรามา โดยเขาจะให้เราหาไอเทม Purple Flame Incense มาให้เขา

…….ให้เราไปยังแผนที่ Mirage Island Field 3 แล้วไปคุยกับ Queen Nefertiti เพื่อรับเควสท์ โดยเธอจะให้เรานำ Magical Silver Platter มาให้

…….จากนั้นให้เราไปคุยกับ Fortune Teller ในแผนที่ Mirage Island Field 1 โดยเธอจะให้เรา นำไอเทม Silver Platter ดรอปจาก Werepot และ Mirror Spring Water หาได้จากการขุดในแผนที่เดียวกันนี้  เมื่อเรานำไอเทมมาให้เธอจะทำเป็น Magical Silver Platter ให้เรา

…….จากนั้นให้เรานำ Magical Silver Platter กลับไปส่งให้กับ Queen Nefertiti เธอก็จะให้ Purple Flame Incense กับเรามาเป็นของตอบแทน จากนั้นให้เรานำกลับไปให้ Bard La Fimmel เพื่อจบเควสท์

…….จากนั้นให้คุยกับ Bard La Fimmel อีกครั้งเขาจะให้เควสท์สุดท้ายกับเรามา โดยเขาจะให้เรานำไอเทม Moonlight Coral จำนวน 5 ชิ้น ซึ่งหาได้จากการขุดใน Mirage Island Field 3  และหา Whale Baleen อีก 5 ชิ้น จากมอนเตอร์ Sea Hyena ในแผนที่เดียวนี่เอง จบเควสท์นี้แล้วนอกจากจะได้รับ EXP และ TMEXP จำนวนมากแล้ว ยังจะได้รับไอเทมเครื่องประดับดีๆให้ใช้อีกด้วย