การประกาศอิสรภาพ และการเผาเมือง ใน Golden Land

1,149 views

สัปดาห์นี้มารู้เคล็ดลับวิชาให้คุณได้ประกาศอิสรภาพและการเผาเมือง เมื่อคุณตกเปนเมืองขึ้น ในเกม Golden Land ว่าแล้วอย่าช้า เรามาดูกันเลย

การตกเป็นเมืองขึ้น

หลังจากที่รู้จักการยึดเมืองเรียบร้อยแล้ว คราวนี้เราจะมาดูด้านผู้โดนยึดกันบ้าง ในเกม Golden Land นั้นเมื่อตกเป็นเมืองขึ้น จะมีผลกระทบและลักษณะดังต่อไปนี้
1. ผู้เล่นจะต้องถูกบังคับในการจ่ายภาษีให้กับเมืองแม่ ผู้ที่ถูกยึด
2. เลเวลของกำแพงเมืองจะลดลง เนื่องจากถูกข้าศึกพัง
3. ความสุขของประชากรลดลง ทำให้อัตราการผลิตทรัพยากรภายในเมืองได้น้อยลง
4. เมืองจะมีเครื่องหมายรูปธงขาวอยู่ที่เครื่องหมายด้านบนของไอคอนเมือง รวมทั้งจะมีชื่อลอร์ดของเมืองแม่ และธงสีเขียว อยู่ที่ด้านบนและด้านล่างของเมืองใน World map ตามลำดับ

สำหรับการเก็บภาษีนั้นหากเมืองแม่ยื่นเจตจำนงค์ในการเก็บภาษีประเภทคุ้มกันการจัดเก็บ เมืองขึ้นนั้นมีโอกาสในการตัดสินใจได้ว่าจะจ่ายหรือไม่ โดยหากตกลงจะต้องจ่ายเงินภาษีเต็มจำนวน แลกกับการที่เมืองแม่จะไม่ทำการรุกรานเมืองขึ้นไม่ว่าโดยวิธีใดก็ตาม แต่หากเมืองขึ้นต้องการยกเลิกสัญญาการเก็บภาษีชนิดนี้ก็สามารถทำเมื่อใดก็ได้โดยการกด “ทำลายการป้องกันการจัดเก็บภาษี”


การประกาศอิสรภาพ
ผู้เล่นสามารถประกาศอิสรภาพ จากการเป็นเมืองขึ้นได้มี 2 วิธีคือ
1. เมืองแม่ให้อิสรภาพแก่เมืองขึ้น โดยให้เมืองแม่กดที่หน้าข่าวสารปราสาทของเมืองขึ้นเลือกหัวข้อดูแลกองกำลังรักษาการณ์ หลังจากนั้นเลือกคำสั่ง “ล้มเลิกการยึดครอง”

2. การก่อจลาจล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1. กดไอคอน ก่อการจลาจลที่หัวปราสาทของเมือง

2.2. เลือกกองทัพที่จะก่อจลาจล

2.3. รอ 30 นาที หลังจากก่อจลาจลแล้ว ระบบจะมีจดหมายส่งให้ทั้งผู้ก่อจลาจล และเมืองแม่ทราบ เมืองแม่สามารถส่งกองทัพมาสกัดการจลาจลได้ หากขัดขวางได้สำเร็จการก่อจลาจลก็จะล้มเหลว หากเมืองแม่ไม่มีการส่งทัพ ส่งทัพมาไม่เพียงพอ หรือส่งมาไม่ทันเวลา การก่อจลาจลก็จะสำเร็จ และเมืองนั้นๆก็จะหลุดจากการเป็นเมืองขึ้นทันที

3. ให้เพื่อนในพันธมิตรมาช่วยยึดเมืองคืน สามารถให้เพื่อนในพันธมิตรมาช่วยยึดเมืองคืนได้ หากกระทำการสำเร็จ เมืองขึ้นก็จะถูกปลดปล่อยเป็นอิสระ

การเผาเมือง
ผู้เล่นสามารถเผาเมืองของผู้เล่นที่เป็นเมืองขึ้นโดยอาศัยไอเทม กระป๋องเชื้อเพลิง ที่ได้จากการยึด โรงงานเชื้อเพลิงที่เกิดจากการสุ่มแหล่งทรัพยากรรอบๆปราสาท โดยวิธีการเผาเมืองมีดังต่อไปนี้


1. เลือกที่หัวข้อเมืองข่าวสารที่เมนูเมืองของเมืองขึ้น


2. เลือกหัวข้อดูแลกองกำลังรักษาการณ์
หลังจากนั้นเลือกคำสั่ง ทำลายปราสาท

3. เลือกจำนวนกระป๋องเชื้อเพลิง และระยะเวลาในการเผา โดยเชื้อเพลิง 1 กระป๋อง สามารถเผาได้สูงสุด 3 ชั่วโมง และในครั้งแรกนี้เมืองแม่สามารถเผาได้สูงสุด 4 กระป๋อง (ระยะเวลาสูงสุด 12 ชั่วโมง)

4. การเผาเมืองจะเริ่มขึ้น ไอคอนของเมืองที่ถูกเผาจะมีรูปไฟขึ้นเตือน  โดยระหว่างที่เมืองขึ้นกำลังโดนเผาอยู่ ผู้เล่นคนอื่นๆทั้งมิตร และศัตรู สามารถช่วยซ้ำเติม(ใส่กระป๋องเชื้อเพลิงเพิ่ม) หรือช่วยลดความรุนแรงของการเผาได้ โดยการคลิ้กที่เมืองผู้ที่โดนเผา เลือกหัวข้อปฏิสัมพันธ์เผาเมือง หลังจากนั้นหากต้องการซ้ำเติมเลือก ฉันต้องการซ้ำเติม เลือกจำนวนเชื้อเพลิงกระป๋อง แต่หากต้องการช่วยเหลือให้เลือกข้าต้องการช่วยคนจากกองเพลิงกองน้ำซึ่งสามารถหาได้จากบ่อน้ำที่เกิดขึ้นโดยการสุ่มแหล่งทรัพยากรรอบๆปราสาท หลังจากนั้นให้เลือกจำนวนเครื่องมือดับเพลิงที่ต้องการช่วย โดยสามารถซ้ำเติมหรือช่วยได้ เพียงวันละ 1 ครั้งเท่านั้น


5. หากผู้เล่นไม่สามารถดับไฟได้ ผู้เล่นสามารถอพยพได้ โดยคลิ้กที่คำว่า “ทิ้งเมือง” โดยจะต้องใช้กระป๋องเชื้อเพลิง 1 กระป๋อง หลังจากนั้นระบบจะปรากฏซากเมืองให้เห็นว่า เมืองนี้ไม่สามารถใช้ได้แล้ว จะต้องอพยพไปยังพิกัดอื่น รวมทั้งหากปล่อยทิ้งไว้ให้ไฟไหม้จนหมดระบบก็จะทำการอพยพโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกัน โดยการอพยพนั้นระบบจะทำการสุ่มสถานที่อพยพให้ หลังจากนั้นจะมีการส่งจดหมายรายงานการเผาเมืองไปยังกล่องจดหมาย

ผลเสียที่ได้รับจากการเผาเมืองหรือการทิ้งเมือง
1. อัตราความสุขของประชากรจะลดลง โดยมีผลกับจำนวนทรัพยากรที่จะได้รับต่อชั่วโมง ซึ่งระดับความสุขของประชากรจะค่อยๆเพิ่มขึ้นหลังจากที่เมืองได้รับอิสรภาพแล้ว
2. ระดับของสิ่งปลูกสร้างภายในเมืองจะลดลง ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการเผา
3. หากปราสาทที่ถูกเผาเป็นปราสาทหลัก จะไม่สามารถทำภารกิจปราสาทได้อีก