Wild West Town : ขุดหาน้ำ และน้ำมันใต้พิภพ

754 views

….. ทรัพยากรบางชนิดก็ไม่ได้มาจากการทำฟาร์มซะทีเดียว เช่นน้ำ หรือน้ำมัน ซึ่งบางครั้งก็จะได้มาจากผลพลอยได้การขุดหรือเก็บเกี่ยวผลผลิตเกษตร แต่มีวิธีได้เยอะๆ ด้วยการขุดจากใต้ดิน

การขุด

….. ให้ผู้เล่นคลิกที่ไอคอนพลั่ว ก็จะเข้าสู่ฟังก์ชั่นการขุดโดยทันที จากลูกศรจะเป็นธงพร้อมอาณาเขตที่ขุดได้ (สีเขียว) หากขึ้นเป็นสีแดงนั่นเพราะว่าถูกสิ่งกีดขวางไมาสมารถขุดได้ เมื่อผู้เล่นขุดบางครั้งก็จะได้หยดน้ำมันเป็นของปลอบใจ

….. แต่ถ้าผู้เล่นขุดได้สายน้ำมัน อ้า~ ขอแสดงความยินดีด้วยให้ผู้เล่นรีบเคลียร์พื้นที่และสร้างโรงสูบน้ำมัน ก็จะได้โรงสูบน้ำมัน และทุกๆ 4 ชั่วโมงจะได้น้ำมันจำนวนมากทีเดียว

ความจำเป็นของน้ำมัน

….. น้ำมันเป็นค่าเงินส่วนหนึ่งสำหรับการซื้อสัตว์เลี้ยงและเมล็ดพืชชนิดต่างๆ โดยจะต้องนำเงินที่สะสมได้และน้ำมันจำนวนหนึ่งในการจ่าย

….. น้ำมันมีวันหมดหากกดรับบ่อยๆ แต่ผู้เล่นยังสามารถขุดหาได้เรื่อยๆ ซึ่งบ่อน้ำมันจะอยู่จุดต่างๆ ลองหาดูดีๆ แล้วคุณจะพบเอง