SDGO : อย่ามองข้ามระบบพลัังาน เติมให้พร้อมไม่เสียหลาย

2,708 views

….. ผู้เล่นหลายท่านเคยสังเกตไหมว่าในห้องส่วนตัว มีหลอดๆ หนึ่ง ที่ตอนมาใหม่ๆนั้นเต็มหลอด แต่้พอไปเล่นนานๆเอ ทำไมสีมันหดจนถึงขีดแดง นั่นคือส่วนหนึ่งของการเล่นหุ่นตัวนั้นๆ นั่นคือระบบพลังงาน “Battery” นั่นเอง เป็นระบบที่จำกัดการใช้งานระดับหนึ่ง ซึ่งผู้เล่นแนวขาจร มีหุ่นให้เล่นหลายตัว นั้นอาจไม่ได้ให้ความสำคัญมากนัก แต่คนที่ผูกพันกับหุ่นตัวนั้จนกลายเป็นเครื่องประจำตัวจะให้ความสำคัญอย่างมากและจะรู้จักกันดี

ความสำคัญของพลังงานต่อหุ่นตัวหนึ่ง

….. สำหรับพลังงานที่ให้มานั้นแต่ละตัวจะมีด้วยกัน 2000 หน่วย โดยผู้เล่นสามารถตรวจสอบได้ด้วยการนำลูกศรเมาส์ ชี้ที่หุ่นตัวนัั้นๆ จะสามารถตรวจสอบพลังงานที่มีอยู่ โดยการใช้พลังงานนั้นจะมาจากการลงภารกิจหรือไป PvP ครั้งละ 100 หน่วย ปละเมื่อใช้งานนานๆเข้า จะปรากฏแบตเตอร์รี่สีแดงขึ้นมา ซึ่งแสดงว่าพลังงานใกล้หมดแล้ว

ไอคอนแบตเตอรี่ขึ้นสีแดงต้องเติมให้ไว

….. หากผู้เล่นไม่เติมพลังงานให้ จะไม่สามารถเล่นได้ ซึ่งจะขึ้นไอคอนเติมพลังงานทันทีในห้องรับรอง

วิธีการเติมพลังงาน

1. เติมในห้องรับรอง

….. เมื่อหุ่นที่เล่นพลังงานหมดจะขึ้นไอคอนให้เติมพลังงานทันที โดยเสียค่าใช้จ่ายจำนวนหนึ่งจึงจะเติมพลังงานได้ และจะเติมพลังงานให้เต็มทีเดียว

2. เติมในห้องส่วนตัว

….. สำหรับวิธีนี้สามารถเติมได้ทั้งหุ่นที่พลังหมดและหุ่นที่มีพลังเหลืออยู่ โดยวิธีการง่ายๆ แค่คลิกขวาที่หุ่น แล้วเลือกหัวข้อ “เติมพลัังาน” จะมีมูลค่าสำหรับการเติมจำนวนหนึ่ง เมื่อยืนยันการเติมพลัง ก็จะเติมให้เต็มทันที

….. โดยทั้ง 2 แบบจะเติมด้วยเงินในเกมทั้งสิ้น ผู้เล่นทุกท่านสบายใจกันได้

โอ้ สดชื่นขึ้นเป็นกอง