Cosmic Break : ระบบ Community แบบไร้พรมแดน

793 views

….. ขึ้นชื่อว่าเกมออนไลน์ก็ย่อมมีการติดต่อสื่อสารกับผู้เล่นท่านอื่นๆ ที่ออนเกมด้วยกัน โดยใน Cosmic Break ก็มีระบบการเข้าสังคมด้วยการสื่อสารหรือสนทนาด้วยกัน แถมเมื่ออยู่ในพื้นที่กลาง (ที่ไม่ได้อยู่ใน Union) ก็สามารถติดต่อสื่อสารกันต่างสหพันธ์ได้ และยังทำอะไรได้มากกว่าการแค่สนทนาอีกด้วย

วิธีการเข้าสู่ Community

….. นอกจากการพูดคุย การกระซิบ และการประชุมระกว่าง Clan แล้ว หากผู้เล่นกดปุ่ม ESC ก็จะพบกับลูกเล่นของระบบสังคมอีกมากมาย ซึ่งแต่ละระบบนั้นก็จะช่วยอำนวยความสะดวกในการสร้างมิตรภาพในเกมได้ โดยเฉพาะ คำสั่งด้านซ้ายมือดังภาพ

….. โดยจะประกอบไปด้วย

1. รายการที่ต้องการตรวจสอบรายชื่อในสถานะต่างๆ

2. ตรวจสอบจดหมาย

3. ตรวจสอบคำขอ

4. รายชื่อเพื่อนที่เลือกรายการไว้

….. และรายการด้านล่าง โดยรายการนี้จะใช้กับบุคคลที่ผู้เล่นเลือก

5. ไอคอนติดต่อกับเพื่อนที่เลือก

6. ลงบัญชีดำกับผู้เล่นท่านอื่น จะทำให้ไม่สามารถติดต่อกับผู้เล่นนที่ถูกขึ้นบัญชีดำได้ สามารถใช้ได้ทั้งยังไม่ถูกเป็นเพื่อน และเป็นเพื่อนแล้ว

7. ชวนมาเป็นเพื่อน

8. เชิญเข้าร่วม Clan (เฉพาะหัวหน้า Clan เท่านั้น)

9. เข้าร่วม Matching

10. ส่งข้อความให้กับผู้เล่นท่านอื่นที่เลือก

11. ดูข้อมูลผู้เล่นที่เลือก เช่นชื่อ ยศ หุ่นที่ใช้ Clan เป็นต้น