3Kingdoms Warriors รวมเซิฟเวอร์ หงส์อัคคี พยัคฆ์ขาว ผนึกกำลังเป็นหนึ่ง

1,337 views


3Kingdoms Warriors สุดยอดเกมสงครามสามก๊ก ผนึกกำลังเหล่าวีรบุรุษนักรบหงส์พยัคฆ์ ประกาศสงครามสุดยิ่งใหญ่เต็มรูปแบบ เพิ่มความเข้มขันในการประทะกันระหว่างก๊กถึงขีดสุด กับการรวมเซิฟเวอร์ พยัคฆ์ขาว และ หงส์อัคคี เป็นหนึ่ง สู่เซิฟเวอร์ที่ประทุไปด้วยไฟแห่งสงครามระดับสูงกับเซิฟเวอร์ “มังกรสวรรค์” 18 กรกฎาคม 2554 นี้!!

กำหนดการระยะเวลาในการรวม Server
วันที่ 18 กรกฎาคม 2554 หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ประจำสัปดาห์

กฎการรวมเซิฟเวอร์ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหลังการรวมเซิฟเวอร์

ไอดี และตัวละคร
1.หลังจากรวมเซิฟเวอร์ 1 ไอดีมีตัวละครได้สูงสุด 8 ตัวละคร (ตัวละครของทั้ง 2เซิฟเวอร์จะรวมกัน เซิฟเวอร์ละ 4ตัวละคร)
2.ในการสร้างตัวละครใหม่ในไอดีนั้น จะไม่สามารถสร้างได้หากตัวละครมีจำนวนตั้งแต่ 4 ตัวละครขึ้นไป
*หมายเหตุ* หากลบตัวละครแล้ว จะไม่สามารถสร้างตัวละครที่ใช้ชื่อเดิมได้อีก
3.ไอเทมในช่องกระเป๋าตัวละคร เหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง
4.ไอเทมในคลังเก็บของรวมของทั้งสองเซิฟเวอร์จะรวมกัน หากคลังรวมเต็มไอเทมจะซ้อนทับกัน จะต้องนำไอเทมที่อยู่ในคลังออกก่อน ถึงจะปรากฏไอเทมที่ซ้อนทับกันอยู่
5.กรณีที่มีชื่อตัวละครเหมือนกันทั้ง 2 เซิฟเวอร์ เมื่อรวมเซิฟเวอร์แล้วชื่อตัวละครจะมีเลขต่อท้ายหลังชื่อ เช่น ABC_1, ABC_2
6.กรณีที่ผู้เล่นมีชื่อตัวละครยาวเกินไป เมื่อรวมเซิฟเวอร์แล้วอาจถูกตัดส่วนท้ายของชื่อออก
7.สำหรับผู้เล่นที่มีปัญหาเกี่ยวกับชื่อตัวละคร จะมีไอเทมสำหรับเปลี่ยนชื่อให้ โดยไอเทมที่ใช้ในการเปลี่ยนชื่อตัวละคร มีระยะเวลา 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2554 หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ประจำสัฟดาห์ หากภายใน 7 วัน ไม่มีการใช้ไอเทมเปลี่ยนชื่อ ไอเทมที่ใช้ในการเปลี่ยนชื่อจะหายไป
คำแนะนำ เนื่องจากช่องเก็บของตัวละครมีนวนจำกัด อาจทำให้ช่องเก็บของไม่เพียงพอในการเก็บของ หากเป็นไปได้ควรจัดการไอเทม และเพิ่มช่องเก็บของ ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ประจำสัปดาห์ วันที่18 กรกฎาคม 2554

กิลด์
1.กรณีที่มีชื่อกิลด์เหมือนกันทั้ง 2 เซิฟเวอร์ เมื่อรวมเซิฟเวอร์แล้วจะมีหมายเลขต่อท้ายชื่อกิลด์ ตัวอย่าง ABC_1, ABC_2
2.กรณีที่มีชื่อกิลด์ยาวเกินไป เมื่อรวมเซิฟเวอร์แล้วอาจถูกตัดส่วนท้ายของชื่อออก
3.กรณีที่มีตัวละครเป็นหัวหน้ากิลด์ทั้ง 2 เซิฟเวอร์
3.1กรณีหัวหน้ากิลด์อยู่ก๊กเดิม กิลด์จะไม่ถูกลบ
3.2 กรณีตัวละครหัวหน้ากิลด์ถูกเปลี่ยนก๊ก กิลด์จะถูกลบ
** หมายเหตุ กฎในการเปลี่ยนก๊ก สามารถดูได้ในหัวข้อการเปลี่ยนก๊ก **
4.ข้อมูลสมาชิกของกิลด์จะถูกรีเซ็ท คือกิลด์จะไม่มีสมาชิกกิลด์เหลืออยู่
5.ค่าประสบการณ์กิลด์ เงิน และไอเทมในคลังกิลด์ยังคงเดิม
คำแนะนำ เพื่อเป็นการป้องกันไอเทมสูญหาย หรือเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด ควรนำไอเทม เงิน ออกจากคลังกิลด์ให้หมดก่อน ปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 18 กรกฎาคม 2554

การเปลี่ยนก๊ก
1.หากในไอดีมีตัวละครทั้ง 2 เซิฟเวอร์แต่ไม่ได้อยู่ก๊กเดียวกัน ตัวละครทั้งหมดจะถูกเปลี่ยนก๊กให้อยู่ก๊กเดียวกัน โดยการเปลี่ยนจะยึดตัวละครที่มีเลเวลสูงที่สุดในไอดี กรณีที่มีตัวละครเลเวลสูงสุดเท่ากันทั้งสองเซิฟ จะเลือกก๊กของตัวละครที่มีตำแหน่งขุนนางสุงกว่า
2.ในกรณีที่ตัวละครถูกเปลี่ยนก๊กตามข้อ 1 ตัวละครในเซิฟเวอร์ที่ถูกเปลี่ยนก๊กทั้งหมด จะถูกลบกิลด์ รายชื่อเพื่อน และศิษย์ – อาจารย์ ออก

ตลาดประมูล
1.ข้อมูลไอเทมในตลาดประมูลจะถูกรีเซ็ตใหม่หมด
2.ไอเทมที่อยู่ในระหว่างการประมูลในตลาด หลังการรวมเซิฟเวอร์แล้วจะถูกยกเลิก ผู้เล่นสามารถไปนำไอเทมคืนได้ โดยต้องมีช่องว่างในกระเป๋าตัวละครเพื่อรับของ หากช่องว่างในกระเป๋าเต็มจะต้องเลือกไอเทมในกระเป๋าเพื่อโยนของทิ้งก่อน
3.สำหรับไอเทมที่ประมูลสำเร็จ ผู้เล่นที่ประมูลและขาย สามารถรับไอเทมและเงินได้ตามปกติ
** เพื่อเป็นการป้องกันไอเทมสูญหายผู้เล่นควรนำำไอเทม และเงินออกจากตลาดประมูลให้หมดก่อนการรวมเซิฟ วันที่18 กรกฎาคม 2554  24 ช.ม. **

ระบบไปรษณีย์
จดหมายที่ได้รับรวมถึง เงิน และไอเทมที่ส่งมาพร้อมกับจดหมายคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

เมืองของทั้งสามก๊ก
เมื่อทำการรวมเซิฟเวอร์แล้ว จำนวนเมืองของทั้งสามก๊ก และการพัฒนาของเมือง จะยึดตามเซิฟเวอร์พยัคฆ์ขาวเป็นหลัก

จึงขอเรียนให้ผู้เล่นทราบ ณ โอกาสนี้ทีมงาน 3Kingdoms Warriors ขอขอบพระคุณผู้ใช้บริการทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ใช้บริการของเรา ทีมงานจะมุ่งมั่นพัฒนา การให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าตลอดไป