รับชุดเซ็ตเลเวล 30 ง่ายๆกับโปรโมชั่น 300 This is Golden Land

732 views

…….ENMOอาใจชาว GD จัดโปรโมชั่นพิเศษ รับสิทธิ์การเป็นเจ้าของชุดเซ็ทเลเวล 30 เพียงแลกเปลี่ยน ENMO Point เป็น Magic Crystal ระหว่างวันที 25  กรกฎาคม 2554 เวลา 12.00 น. ถึง  7 สิงหาคม 2554 เวลา  12.00 น. ทุก 300 ENMO Points จะได้รับ 1 สิทธิ์ ในการเลือกกล่องสุ่มอุปกรณ์สวมใส่ชุดเซ็ท เลเวล 30 จำนวน 1 กล่อง โดยผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าต้องการกล่องสุ่มอุปกรณ์สวมใส่ชุดเซ็ทประเภทใด มีให้เลือกถึง 3 แบบ ดังต่อไปนี้

1. หีบสมบัติความโกรธของแมททริว (ชุดเซ็ทสายโจมตีเลเวล 30)

2. หีบสมบัติระงับของแมททริว (ชุดเซ็ทสายป้องกันเลเวล 30)

3. หีบสมบัติชี้ขาดของแมททริว (ชุดเซ็ทสายบริหารเมืองเลเวล 30)

วิธีรับของรางวัล :

…….ผู้เล่นสามารถรับของรางวัลที่ได้หน้า http://www.enmo.in.th ตรงแถบ “รับรางวัลกิจกรรม” หลังจากนั้นให้เลือก World ที่ต้องการรับของรางวัล

ติดตามรายะเอียดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ได้ตลอดปีที่