อยากได้ของเทพต้องลองใช้ ระบบการประมูลของเกม Golden Land

1,306 views

…….การประมูลของเกม Golden Land มีไว้ให้ผู้เล่นสามารถแลกเปลี่ยนสินค้ากันเองได้โดยสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าก็คือไอเทม “Magic Stone ” ที่สามารถหาได้จากการประมูลและไอเทมมอลล์เท่านั้น โดยผู้เล่นสามารถเข้าร่วมการประมูลไอเทมได้ที่ NPC โคนี่ย์ ณ เมืองศูนย์กลาง โดยเลือกหัวข้อการขายอุปกรณ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
…….

การประมูลขาย

สินค้านั้นจะต้องมีคำว่า “สามารถทำการแลกเปลี่ยนได้” ในส่วนของการอธิบายไอเทมนั้นๆ
…….
…….
…….ในการขายผู้เล่นสามารถเลือกจำนวนเวลาที่ต้องการประมูลได้ 3 แบบได้แก่ 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง และ 72 ชั่วโมง ซึ่งผู้เล่นสามารถตั้งประมูลสินค้าได้พร้อมกันสูงสุด 10 ชิ้น โดยการประมูลแต่ละแบบนั้นผู้เล่นจะต้องเสียค่าธรรมเนียม (ภาษีรอการซื้อ) เป็นเงินโกลด์ในการวางขายสินค้า ยิ่งตั้งเวลาประมูลนานเท่าไหร่ก็จะยิ่งเสียค่าธรรมเนียมสูงขึ้น นอกจากนี้หากการประมูลสำเร็จผู้ตั้งขายสินค้าจะได้รับเงินค่าจากการประมูล 95 % โดยทางระบบจะเก็บภาษีเป็นจำนวน 5 % จากราคาที่ได้รับจากการประมูล
…….
…….
…….ผู้เล่นยังสามารถตั้งราคาขั้นต่ำ และ ราคาสุดท้ายที่ต้องการประมูลที่ช่องราคา หากผู้เล่นอื่นเข้ามาซื้อไอเทมดังกล่าวในราคาสูงสุดที่ตั้งไว้ การประมูลจะจบลงทันที นอกจากนี้ถ้าผู้เล่นต้องการที่จะขายสินค้าในราคาที่กำหนดโดยไม่ต้องรอราคาประมูล ให้ผู้เล่นตั้งราคาเริ่มต้น และราคาสุดท้ายในอัตราที่เท่ากัน
…….
…….
…….หากผู้เล่นไม่มีการใส่ราคาสูงสุดไว้ การประมูลจะคงดำเนินต่อไปจนสิ้นสุดเวลาที่ตั้งไว้ โดยผู้เล่นที่ประมูลราคาสูงสุดจะได้รับของชิ้นนั้น และเมื่อการประมูลสิ้นสุดลงไม่ว่าในกรณีใดก็ตามจะมีจดหมายจากทางระบบส่งไปถึงผู้เล่น หากการประมูลสำเร็จ สิ่งที่แนบอยู่กับจดหมายก็คือเงินที่ได้จากการประมูล แต่ถ้าประมูลไม่สำเร็จ สิ่งที่แนบอยู่กับจนหมายจะเป็นไอเท็มที่ผู้เล่นได้ตั้งขายไว้
…….
…….หากผู้เล่นต้องการยกเลิกการประมูลให้ไปในส่วนของลานประมูล แล้วเลือกคำสั่ง ขั้นต่อไป หลังจากนั้นกดยืนยัน ไอเทมที่วางขายจะถูกส่งกลับไปยังกระเป๋าทันที
…….
…….

การประมูลซื้อ

ผู้เล่นสามารถร่วมประมูลซื้อได้ในหน้าต่าง “ซื้อ” โดยไอเท็มมีการแบ่งเป็นหมวดหมู่ไว้ทางเมนูด้านซ้ายมือ
…….
…….
…….ส่วนแถบด้านขวามือผู้เล่นสามารถค้นหาอุปกรณ์ต่างๆได้ เพียงใส่ชื่อ รวมทั้งระดับของไอเทม และเลเวลที่ต้องการอีกด้วย
…….
…….
…….ผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะทำการประมูลหรือใส่ราคาสุดท้าย หากต้องการประมูลสินค้าให้คลิ้กที่ช่องประมูลหลังจากนั้นใส่ราคาสินค้าที่ต้องการประมูลลงไป
…….
…….
…….
…….ในกรณีเลือก “ราคาสุดท้าย” ผู้เล่นสามารถซื้อไอเทมที่ประมูลขายอยู่ได้ทันที หากผู้ขายใส่ราคาสุดท้ายไว้ โดยผู้เล่นจะต้องซื้อไอเทมในราคาดังกล่าว
…….