Trickster : Captain Jack Spanon Quest

817 views

เมื่อกัปตันขอความช่วยเหลือจากเพื่อน ๆ  เพื่อที่ช่วยกันประกอบเรือลำใหม่ มาดูกันว่าเราต้องทำอะไรบ้างในแต่ละวัน
วันที่ 8 -14 สิงหาคม เวลา 00.01-23.59 น.


เริ่มทำภารกิจประจำวันได้ตั้งแต่เวลา 00.0 1 – 23.59 น. ของแต่ละวัน

พร้อมกันทุกเซิร์ฟเวอร์

1.  เพื่อน  ๆ ที่เข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมจะต้องมีเลเวลตัวละคร 50 ขึ้นไป

2.  เพื่อน ๆ ที่ต้องการช่วยเหลือกัปตัน ต้องรับเควสประจำวันกับ   NPC Captain Jack Spanon ที่ Flying Sparrowพร้อมกับทำเควสประจำวันให้สำเร็จ

การรับเควสประจำวันทำได้ดังนี้

คุยกับ NPC Captain Jack Spanon ที่ Flying Sparrow
ให้เพื่อน ๆ เลือกหัวข้อว่า “ตกลงตามคำขอ”
จากนั้น Captain Jack Spanon
จะทำการสุ่มเควสให้ปฎิบัติในแต่ละวัน
เมื่อทำเควสสำเร็จให้กลับมาส่งเควสที่ Captain Jack Spanon เป็นอันเสร็จเควสประจำวัน

3.  หากทำเควสประจำวันได้สำเร็จเพื่อน ๆจะได้รับคะแนน 1 คะแนน

4.  ทางทีมงานจะทำการตรวจสอบจากข้อมูลในแต่วันตั้งแต่เวลา 00.001-23.59 น.

5.  1 ไอดีสามารถรับของรางวัลได้สูงสุดเพียง 1 ตัวละครเท่านั้น

6.  ส่งของรางวัลทั้งหมดในวันที่ 18 สิงหาคม

7. คำตัดสินของทางทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุดทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการใด ๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำหรับผู้ที่ทำได้ 3 คะแนนจะได้รับ

Seal of Captain Kungpen 5 ชิ้น

สำหรับผู้ที่ทำได้ 5 คะแนนจะได้รับ

Seal of Captain Kungpen 10 ชิ้น