ประกาศตารางการแข่งขัน GWC2011 By.Compgamer แล้วจ้า!!

1,156 views

…….สำหรับการแข่งขัน “Grand Chase World Championship 2011 By.Compgamer” ตอนนี้ก็ได้ทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันแล้วทั้งหมด 9 ทีม และตอนนี้ทางคณะกรรมได้มีการจับคู่แบ่งสายการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อนคนไหนที่สมัครเข้าร่วมแข่งรายการนี้สามารถมาดูกันได้เลยว่าทีมของเรานั้นเจอคู่แข่งทีมไหนบ้าง ส่วนรายละเอียดการประคบมีดังต่อไปนี้

คู่ที่ 1 : The last Team Vs .FR.H

คู่ที่ 2 : CKfamily Vs ewrhgarge

คู่ที่ 3 : TTK Vs CoreoEx

คู่ที่ 4 : ShinE Down

คู่ที่ 5 : GC_DMG Vs (ผู้ชนะจากคู่ 1)

หมายเหตุ : ก่อนเข้าสู่ห้องการแข่งขัน ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านมารอแข่งตามเวลาที่กำหนด หรือจะให้ดีเข้ามารอก่อนเวลา 18.00 น. ทุกทีม ที่เซิร์ฟเวอร์ Alesis หากถึงเวลาแข่ง ทางกรรมจัดการแข่งขันจะประกาศเรียกเข้าห้องทันที หากไม่มารายงานตัวภายใน 5 นาที จะถือว่าสละสิทธิ์จากการแข่งขันทันที