Death Race In 20 Mins Return ตอน “Triple Kills”

881 views
“ความสามัคคี คือ บ่อเกิดแห่งพลัง” ประโยคนี้จะไม่เกิดขึ้นมาได้เลย ถ้าพวกเราไม่ร่วมมือ ร่วมใจ ใช้พลังแห่งความสามัคคี ทำภารกิจให้สำเร็จลุล่วง เหมือนดังที่ผ่านมา  แต่ในครั้งนี้ การทำภารกิจ จะขึ้นอยู่กับความสามารถของทุกคนในแต่ละ Server ว่าจะช่วยเหลือและสามัคคีกัน แค่ไหน  เพราะบททดสอบในครั้งนี้ช่างยากเย็นเหลือเกิน เช่นนั้น ทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อก้าวข้ามอุปสรรคครั้งนี้ให้จงได้!!
“ไม่มีใครสำคัญไปกว่ากัน เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคำว่า เรา”
เงื่อนไขในการร่วมสนุก
เมื่อถึงเวลากิจกรรม ทางทีมงานจะทำการประกาศ ให้ผู้เล่นทุกท่าน ร่วมกันทำภารกิจ ให้สำเร็จ โดย Server ใด
ทำภารกิจสำเร็จภายในเวลาที่กำหนด 20 นาที จะได้รับ อัตรา Bonus ทั้ง Server ดังนี้
กำจัด บอสราชินีเคียร์ร่า จำนวน 3 ตัว จะได้รับ อัตราการค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น 20%
กำจัด บอสราชินีเคียร์ร่า จำนวน 6 ตัว จะได้รับ อัตราการค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น 20% และ ไอเทมดรอป 20%
กำจัด บอสทารินทูซ จำนวน 3 ตัว จะได้รับ อัตราการค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น 50% และ ไอเทมดรอป 50%
..
Map :
หมูบ้านปราสาทเนร่า พิกัด 183,103
ระยะเวลากิจกรรม
ทุกวันเสาร์ และ อาทิตย์ (เริ่มวันที่ 3 – 25 กันยายน 2554)
Server บาริสต้า เริ่มทำภารกิจเวลา 13.00 – 13.20 น.
Server เนเมซิส เริ่มทำภารกิจเวลา 13.30 – 13.50 น.
รางวัล :
**จะได้รับการคูณในช่วงเวลา 16.00 – 19.00 น.