Tron Light Cycle แว๊นตัวจริงต้องคันนี้

2,602 views

ผลงานการสร้างสรรค์กับยานพาหนะที่มีชื่อว่า Tron Light Cycle ที่เป็นมอเตอร์ไซค์ในเรื่อง Tron Legacy นั่นเอง ซึ่งจากคลิปที่ถูกปล่อยมาออกมานั้นเป็นผลงานการสร้างสรรค์ของ Parker Brothers Choppers ซึ่งรถดังกล่าวนี้สามารถใช้ได้จริงและมีเพียง 10 คันเท่านั้น นอกจากนี้มันยังมีไว้ขายและมีราคาถึง 55,000 ดอลล่าด้วยกัน โดยเจ้า Tron Light Cycle นี้มีน้ำหนักถึง 474 ปอนด์ ซึ่งหน้าตาและการใช้งานจะเป็นอย่างไรลองไปชมคลิปกันครับ