Blizzard : จัดทัพเดินหน้าลุยแบนผู้เล่นโกง/แฮ๊กเกม Star Craft II

1,320 views

     บริษัท Blizzard ได้ประกาศว่า จะทำการระงับการใช้บริการของผู้เล่นที่ละเมิดข้อตกลงเกม StarCraft II ข้อตกลงในการใช้งาน Battle.Net / หรือ ใช้โปรแกรมแฮกในขณะที่เล่นเกม

คำชี้แจงนี้ได้มีการบอกจาก StarCraft II Blog มีใจความว่า ” ผู้ที่ทำลายกฎเกณฑ์ในการเล่นเกมผ่านระบบ Battle.Net ไม่ว่าจะเป็นการโกง หรือการแฮ๊ก ซึ่งนำไปสู่การสั่นคลอนของเซิร์ฟเวอร์ในการให้บริการนั้น เราจำเป็นจะต้องลงโทษในขั้นเด็ดขาดเพื่อประโยชน์ของผู้เล่นท่านอื่นๆ ที่เค้าตั้งใจมาเล่นจริงๆเท่านั้น”

ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา บริษัท Bilzzard ได้มีการลงโทษไปรอบนึงแล้ว หลักจากการตรวจสอบพบว่าผู้เล่นกลุ่มใหญ่ๆหนึ่งกลุ่มได้ใช้โปรแกรมช่วยเล่นทำให้เกิดการขาดความสเถียรภาพไป และได้ทำการแบนไปแบบไม่แจ้งล่วงหน้าให้ทราบเลยทำให้เกิดการโต้ตอบค่อนข้างแรงบน StarCraft II Blog

Credit : videogamer