CHO : ผลึกกำลัง Fire Phoenix และ Ancient Dragon ให้เป็นหนึ่ง

728 views

Chinese hero ประกาศกร้าว “มั่นใจคนไทยเกินล้านอยากพบหน้ากันหลังน้ำลด” ทีมงาน CHO จึงจัดหนักให้ผู้เล่นพบหน้ากันจนอิ่มปอด อิ่มใจ “ประกาศรวม Server Fire Phoenix และ Ancient Dragon เข้าด้วยกันให้เป็นหนึ่งเดียว และลด channel จาก Server Fire Phoenix 8 channel ,Server Ancient Dragon 2 channel เหลือ Server New 6 Channel เพื่อให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นครับ

กำหนดการระยะเวลาในการรวม Server
วันที่ 6 ธันวาคม 2554 หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ประจำวัน 7.00น. -17.00น.

กฎการรวมเซิฟเวอร์ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหลังการรวมเซิฟเวอร์
** Server Fire Phoenix เป็นเซิฟหลักในการรวม**

ไอดี และตัวละคร
1.หลังจากรวมเซิฟเวอร์ 1 ไอดีมีตัวละครได้สูงสุด 3 ตัวละคร กรณีผู้เล่นมีตัวละครทั้ง 2 เซิฟเวอร์ ภายใน 1ID แนะนำให้ลบตัวละครที่ไม่ต้องการใช้ทิ้งไปให้เหลือ รวมกันทั้ง 2 เซิฟเวอร์ ไม่เกิน 3 ตัวละคร เช่น
1.1ถ้าเซิฟเวอร์ Phoenix มีตัวละครครบ 3 ตัวละครแล้ว ตัวละครจากเซิฟเวอร์ Dragon จะไม่สามารถย้ายมาได้ เนื่องจากมีตัวละครเกินขีดจำกัด
1.2ถ้าเซิฟเวอร์ Phoenix มีตัวละคร2 ตัวละครแล้ว และเซิฟเวอร์ Dragon มี 2 ตัวละคร แนะนำให้ผู้เล่นทำการลบตัวละครตัวที่ไม่ต้องการทิ้งไป 1 ตัวละคร เพื่อให้ตัวละครที่สำคัญของผู้เล่นไม่สูญหาย หากไม่ทำการลบตัวละคร ตามที่ทีมงานแนะนำ ระบบจะทำการลบ ตัวละครตัวที่ 2 (นับจากบนลงล่าง)จากเซิฟเวอร์ Dragon โดยอัตโนมัติ รวมถึงไอเท็มที่อยู่ในตัวละครนั้น ก็จะสูญหายไปด้วยเช่นกัน
1.3ถ้าเซิฟเวอร์ phoenix ไม่มีตัวละคร และเซิฟเวอร์ Dragon มี ตัวละคร 3 ตัวละคร ตัวละครจากเซิฟเวอร์ Dragon จะย้ายไปอยู่ที่ เซิฟเวอร์ Phoenix เองโดยอัตโนมัติ
2.ในกรณีที่รวมเซิฟเวอร์แล้วชื่อตัวละครซ้ำกัน เมื่อผู้เล่นเข้าสู่เกม ระบบจะให้ผู้เล่นสามารถเปลี่ยนชื่อใหม่ได้ 1 ครั้ง ในกรณีที่ผู้เล่นไม่เปลี่ยนชื่อ เช่น ผู้เล่นที่มาจากเซิฟเวอร์ Dragon ชื่อ ABC แต่ในเซิฟเวอร์ Phoenix มีผู้เล่นที่ชื่อ ABC อยู่ก่อนแล้ว ผู้เล่น ABC ที่มาจากเซิฟ Dragon ชื่อจะมีตัวเลขต่อท้ายเป็น ABC1 แทนโดยปริยาย
3.ไอเทมในช่องกระเป๋าตัวละคร เหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง
4.ไอเทมในคลังเก็บของรวมของทั้งสองเซิฟเวอร์จะรวมกัน หากคลังรวมเต็มไอเทมที่มาจากเซิฟเวอร์ Dragon ที่เกินมาจะสูญหายไปเองโดยปริยาย
5.ในกรณีที่รวมเซิฟเวอร์แล้วชื่อกิลด์หรือพันธมิตรซ้ำกัน ระบบจะมี NPCให้ผู้เล่นสามารถเปลี่ยนชื่อกิลด์ใหม่ได้ 1 ครั้ง ในกรณีที่ผู้เล่นไม่เปลี่ยนชื่อกิลด์ เช่น กิลด์หรือพันธมิตรที่มาจากเซิฟเวอร์ Dragon ชื่อ DEF แต่ในเซิฟเวอร์ Phoenix มีกิลด์หรือพันธมิตรที่ชื่อ DEF อยู่ก่อนแล้ว กิลด์หรือพันธมิตร DEF ที่มาจากเซิฟ Dragon ชื่อจะมีตัวเลขต่อท้ายเป็น DEF1 แทนโดยปริยาย
6.คลังกิลด์และพันธมิตรหากมีของและเงินอยู่จะหายไปผู้เล่นควรดึงออกมาเก็บไว้ที่ตัวละครใดตัวละครหนึ่งแทนก่อน
7.คลังเมืองวาณิช ไอเทมในคลังวาณิชของทั้งสองเซิฟเวอร์จะรวมกัน หากคลังวานิชเต็มไอเทมที่มาจากเซิฟเวอร์ Dragon ที่เกินมาจะสูญหายไปเองโดยปริยาย
8.IDที่เลเวลไม่ถึง70 และไม่ได้ login เกิน 3 เดือน Idนั้นจะหายไปในวันรวมเซิฟเวอร์
9.ลานประมูลไชนิสฮีโร่ ไอเท็มที่ฝากไว้จะหายไปผู้เล่นควรเก็บไอเท็มเข้ามาไว้ที่ตัวก่อนที่จะถึงเวลารวมเซิฟเวอร์

คำแนะนำ
1.เนื่องจากช่องเก็บของตัวละครมีจำนวนจำกัด อาจทำให้ช่องเก็บของไม่เพียงพอในการเก็บของ หากเป็นไปได้ควรจัดการไอเทม และเพิ่มช่องเก็บของหรือสร้างไอดีใหม่เพื่อเป็นไอดีเก็บของแยกต่างหาก ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ประจำสัปดาห์ ของวันที่ 6 ธันวาคม 2554
2.เพื่อป้องกันตัวละครสูญหาย ตัวละครใดที่ไม่ได้ใช้ควรลบทิ้ง

จึงขอเรียนให้ผู้เล่นทราบ ณ โอกาสนี้ ทีมงาน Chinese Hero ขอขอบพระคุณผู้ใช้บริการทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ใช้บริการของเรา ทีมงานจะมุ่งมั่นพัฒนา การให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าตลอด

**ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การคืนไอเท็มในกรณีไอเท็มหายในทุกกรณี**