3Kingdoms:ค่ำคืนหฤโหด จะกลับมาเยือนอีกครั้ง “ศึกเทพแห่งสงคราม”

667 views

ได้เวลาการกลับมาของกิจกรรมสำหรับคนคลั่งสงคราม “ศึกเทพแห่งสงคราม” ซึ่งเป็นการแข่งขันที่ค้นหาเหล่าขุนศึกผู้เก่งกาจแห่งสามก๊ก จากทุกเซิร์ฟเวอร์ ทั้ง “จตุรเทพ ,ไอยราออกศึก และ วิหคเพลิง” ที่สามารถทำอันดับสงครามระหว่างก๊กใน “ศึกเทพแห่งสงคราม” ให้ได้ตรงตามที่ทางทีมงานกำหนดไว้ เพื่อรับไอเทมสุดพิเศษจากทีมงานกันไปเลย โดยกิจกรรมดังกล่าว จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 21 – 22มกราคม2555 และ 28 – 29มกราคม 2555  เท่านั้น !!!

กิจกรรม “ศึกเทพแห่งสงคราม”
ระยะเวลากิจกรรม:
21 – 22  มกราคม 2555 และ 28 – 29 มกราคม 2555

รายละเอียดกิจกรรม
• ข้อที่ 1 – ผู้เล่น สามารถเข้าร่วมสงครามระหว่างก๊ก ได้ทุกระดับเลเวล โดยไม่จำเป็นต้องสมัครเข้าร่วมกิจกรรมหรือยื่นความจำนงใดๆ สามารถเข้าเล่นกิจกรรมได้ทันที เมื่อถึงระยะเวลากิจกรรม

• ข้อที่ 2 – ผู้เล่นสามารถเข้าร่วมสงครามเป็นฝ่ายใดก็ได้ไม่กำจัดเฉพาะก๊กสีใดสีหนึ่ง

• ข้อที่ 3 – ในการทำสงครามผู้เล่นจะต้องพยายามกำจัดศัตรูให้ได้มากที่สุด และหลังจากจบช่วงเวลาสงครามระหว่างก๊ก จะต้องเก็บภาพจาก “ป้ายประกาศ” และเลือกหัวข้อ “อันดับสงครามระหว่างก๊ก” ภายในเกมโดยทีมงานจะใช้เกณฑ์การวัดจากค่าความดีในสงครามระหว่างก๊กรอบนั้นๆ ซึ่งเรียงจากมากลงไปน้อย

• ข้อที่ 4 – โดยผู้เล่นที่จะได้รับรางวัล จะต้องมีอันดับตามนี้ เท่านั้น!!! โดยของรางวัล ทางทีมงานจะแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ ของรางวัลเซิร์ฟเวอร์จตุรเทพ,วิหคเพลิง และของรางวัลเซิร์ฟเวอร์ไอยราออกศึก

ทั้งนี้ ของรางวัลสำหรับเซิร์ฟเวอร์ไอยราออกศึก จะมีรายละเอียด ดังนี้


• ข้อที่ 5 – ทีมงานจะทำการมอบรางวัลให้หลังจากจบศึกสงครามระหว่างก๊ก ในแต่ละรอบๆ ระหว่างเวลา 21.00-22.00 น. โดยตัวละครทีมงาน จะไปยืนมอบของรางวัลให้กับผู้ที่ทำอันดับได้ตามข้อกำหนด ณ แผนที่เมืองลั่วหยาง บริเวณหน้าตำหนัก ในทุกเซิร์ฟเวอร์ย่อยที่ 1

***หมายเหตุ – ทางทีมงาน ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า