แจ้งระยะเริ่มใช้ Code item ที่ได้รับในงาน pocket ninja Shippuden Junin Buddy Championship

2,385 views

แจ้งระยะเริ่มใช้ Code item ที่ได้รับในงาน pocket ninja Shippuden Junin Buddy Championship ประเภทต่างๆ  ผ่านพ้นไปแล้วกับงาน Pocket Ninja Shippuden Junin Buddy Championship เหล่าผู้เล่นนินจา และยมทูตทั้งหลายที่ได้ไปร่วมงานได้รับ Code item กลับบ้านไปเป็นจำนวนมาก ซึ่ง Code item ที่ได้ภายในงาน Pocket Ninja Shippuden Junin Buddy Championship บางชิ้นยังไม่สามารถเติมได้ในทันที สามารถดู

รายละเอียดการเติม Code item ที่ได้รับในแต่ละแบบได้ดังนี้

1. Code item ได้รับจาก ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
ระยะเวลาเริ่มการใช้ Code item หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ วันที่ 22 ก.พ 2555

2. ระยะเวลาเริ่มการใช้ Code item หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ วันที่ 22 ก.พ 2555
ระยะเวลาเริ่มการใช้ Code item สามารถเติมได้ทันที

3. Code item ได้รับจาก Stamp เล่น Mini Game ครบ 3 ครั้ง
ระยะเวลาเริ่มการใช้ Code item หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ วันที่ 22 ก.พ 2555

4. Code Item รางวัลอันดับ 1-3 ในการแข่งขัน Pocket Ninja Shippuden Junin Buddy Championship ระยะเวลาเริ่มการใช้ Code item หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ วันที่ 22 ก.พ 2555

รางวัลที่ 1 แข่งเดี่ยว

รองชนะเลิศ แข่งเดี่ยว

รองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งเดี่ยว

รางวัลที่ 1 แข่งคู่

รางวัลรองชนะเลิศ แข่งคู่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งคู่

5. Code item ได้รับจาก 3BB ในงาน Pocket Ninja Shippuden Junin Buddy Championship  ระยะเวลาเริ่มการใช้ Code item สามารถเติมได้ทันที

6. Code Item Promotion ซื้อเซ็ตครบ 1,200
ระยะเวลาเริ่มการใช้ Code item หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ วันที่ 22 ก.พ 2555

7. Code Item Promotion เฮบิ ซาซึเกะ-Set
ระยะเวลาเริ่มการใช้ Code item หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ วันที่ 22 ก.พ 2555

8. Code Item Promotion เพน-Set
ระยะเวลาเริ่มการใช้ Code item หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ วันที่ 22 ก.พ 2555

***สำหรับไอเทมที่ยังไม่สามารถเติมได้ แต่ผู้เล่นได้ทำการเติมเข้าสู่ระบบเติมไปแล้ว จะไม่ได้รับ Item สามารถนำกลับมาเติมใหม่ อีกครั้งหลังจากการปิดปรับรุงเซิฟเวอร์ วันที่ 22 ก.พ 2555