Trickster : 168 HOURS ได้ยกชุด !!รีบออนกันณ บัด Now!!

687 views

เพียงแค่เพื่อนๆ ออนสะสมเวลาจากกิจกรรมดังกล่าวครบ 168 ชั่วโมง เตรียมรับไปเลย SetForm Jellyfish สุดจิ้นแบบฟรีๆ รู้อย่างงี้ มัวแต่ช้าไม่ได้ต้องรีบออนกันณ บัด Now!!


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ (หลังปิดปรุงเซิร์ฟ) ถึง วันที่  8 มีนาคม (ปิดปรับปรุงเซิร์ฟ)

เพียงแค่ ออนชั่วโมง ในระยะเวลากิจกรรม ครบ 168 ชั่วโมง รับรางวัลไปเลย
ของรางวัลจะถูก ส่งให้หลังจากจบกิจกรรม ไม่เกิน 7 วัน
สิทธิ์แลกของรางวัล ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งอื่นใดๆทั้งสิ้น
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาและของรางวัลตามความเหมาะสม

ชุด Set Form Jellyfish สุดจิ้น…นนน 1 ชุดมี 3 ชิ้น ทำได้รับกันไปเลย!!!