Funbox : เปิดชุมชมเน็ตคาเฟ่ กับ Webboard Fun Cafe

902 views

 

     Fun Cafe เปิดแหล่งชุมชนใหม่ ของเพื่อนๆ ชาวร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่แล้วจ้า กับเว็บบอร์ดเวอร์ชั่นใหม่สำหรับให้เพื่อนๆ ได้เข้าไปพูดคุย พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ข่าวสารและโปรโมชั่นพิเศษ เกี่ยวกับเกมต่างๆ ของทางฟันบ็อกซ์

 

    และหากเพื่อนๆ ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ร้านใด ที่มีข้อสงสัย ก็สามารถฝากคำถามไว้ที่หน้าเว็บบอร์ด Fun Cafe ได้เช่นกัน