KNO : กิจกรรมเล่นให้ไวรวมใจชาว KNO ที่ร้านสมาชิก @Cafe

725 views

     เตรียมตัวให้พร้อมกับกิจกรรมครั้งยิ่งใหญ่สุดพิเศษ สำหรับชาวร้านเน็ตโดยเฉพาะ กับกิจกรรม เล่นให้ไวรวมใจชาว KNO เพียงรวมใจกันมาเล่นเกม KNO ที่ร้านอินเทอร์เน็ตใกล้บ้านท่าน ที่เป็นสมาชิก @Cafe เพื่อร่วมกันประกาศอิสรภาพคนรักเกมไทย นอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลอีกมากมาย ที่จะยกระดับให้ร้านอินเทอร์เน็ตของคุณ เป็นร้านระดับ VIP กันเลย
     เพียง เล่นเกม KNO ที่ร้านอินเทอร์เน็ต @Cafe ผ่านระบบ IP Bonus ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับไอเทมจากเกม KNO กันง่ายๆ โดยร้านอินเทอร์เน็ต @Cafe ที่มีชั่วโมงผู้เล่นเกม KNOสะสมยอดชั่วโมงสูงสุด 100 อันดับแรก รับไอเทมเซ็ต พร้อมปรับระดับสมาชิก IP Bonus เป็นระดับ VIP ตลอด 1เดือนเต็ม!!!

ระยะเวลากิจกรรม :
วันนี้ – วันที่ 9 เมษายน 2555 เวลา 23.59 น.

ประกาศผลกิจกรรม :
  วันที่ 24 เมษายน 2555 เวลา 16.00 น.

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม :
  1. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนเข้าเล่นเกม KNO
  2. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ต้องเล่นเกม KNO ผ่านร้านอินเทอร์เน็ตที่เป็นสมาชิก @Cafe เท่านั้น
  3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นพนักงานของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 
รายละเอียดกิจกรรม (สำหรับเจ้าของร้านอินเทอร์เน็ต) :
  1. สำหรับร้านอินเทอร์เน็ตที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นสมาชิก @Cafe
  2. การเก็บสะสมชั่วโมงของร้านอินเทอร์เน็ต @Cafe จะถูกนับจากลูกค้าที่เข้ามาเล่นเกม KNO ที่ร้าน โดยผ่านระบบ IP Bonus เท่านั้น
  3. ร้านอินเทอร์เน็ต @Cafe ที่มีจำนวนยอดชั่วโมงสะสมสูงที่สุด 100 ร้าน จะได้รับของรางวัลกิจกรรม
  4. ทีมงานจะทำการประกาศผลกิจกรรม ทางหน้าเว็บไซต์ www.kno.in.th
 
ของรางวัลกิจกรรม (สำหรับเจ้าของร้านอินเทอร์เน็ต) :
   – ปรับระดับสมาชิก IP Bonus เป็นระดับ VIP ระยะเวลา 1 เดือน
  – Item Code Package ตีบวก และ เซ็ตใบประกัน จำนวน 20 Code ต่อ 1 ร้าน

หมายเหตุ
  1. ผู้เล่นกิจกรรม ที่เล่นผ่านร้านอินเทอร์เน็ต @Cafe ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ที่ถูกต้องตามระเบียบของเรา ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ให้ของรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น
  2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลกิจกรรมที่ได้ประกาศไว้ ตามที่เห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด