WarFlow ศึกชิงจ้าว RP (RPx1.5เท่า) 20-27 มีนาคมศกนี้

565 views

20 – 27 มีนาคมนี้ WarFlow ผู้เล่นทุกท่านในทั้งสองเซิร์ฟเวอร์จะได้รับค่า RP เพิ่มขึ้น 1.5 เท่า จากการโจมตีผู้เล่นประเทศอื่น พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมศึกชิงจ้าว RP ค้นหาแม่ทัพที่สามารถเพิ่มค่า RP ของตนเองจากทุกช่องทางมากที่สุดในแต่ละเซิร์ฟเวอร์ทั้ง 10 คนรับรางวัลจำนวนมากจากกิจกรรมไปเลยทันที…

ระยะเวลากิจกรรม

เริ่มวันที่ 20 มีนาคม 2555 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์เวอร์)

สิ้นสุดวันที่ 27 มีนาคม 2555 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์เวอร์)

พร้อมกันทั้งสองเซิร์ฟเวอร์ ลั่วหยาง/ผิงเหยียน (ของรางวัลแยกตามเซิร์ฟเวอร์)

รายละเอียด

1. RP x 1.5 เท่า

ตลอดระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่วันที่ 20-27 มีนาคมศกนี้ ผู้เล่นทุกท่านในทั้งสองเซิร์ฟเวอร์จะได้รับค่า RP เพิ่มขึ้น 1.5 เท่า จากการโจมตีผู้เล่นท่านอื่น

2. ศึกชิงจ้าว RP

กิจกรรมสะสมค่า RP โดยผู้เล่นแต่ละคนจะต้องเพิ่มค่า RP ของตนเองให้ได้มากที่สุดภายในระยะเวลากิจกรรม ซึ่งผู้เล่นที่มีค่า RP เพิ่มสูงสุด 10 อันดับแรกของแต่ละเซิร์ฟเวอร์จะได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย

ตัวอย่างเงื่อนไขการคิดคะแนน

– ผู้เล่น ก. มี 1,000 RP หลังจากที่จบกิจกรรม RP เพิ่มขึ้นเป็น 1,200

– ผู้เล่น ข. มี 800 RP หลังจากที่จบกิจกรรม RP เพิ่มขึ้นเป็น 1,100

(ข้อสรุป) ในระยะเวลากิจกรรม RP ของผู้เล่น ข. เพิ่มขึ้น 300 RP สูงกว่าผู้เล่น ก. จึงเป็นฝ่ายชนะกิจกรรมครั้งนี้ไป

หมายเหตุ

– ของรางวัลจะถูกเพิ่มเข้าสู่ไอดีที่ได้รับรางวัลโดยตรง (ภายในเวลา 3 วันทำการหลังจากประกาศรายชื่อ)

– รางวัลที่เป็นหีบจะได้รับเป็น Gift Code ส่งเข้าเมล์ของตัวละครที่ได้รับรางงัล

– การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

www.warflow.in.th