ผลการแข่งขัน Mstar Thailand Chmpionship 2012 รอบแรก

1,004 views

กติกาการแข่งขัน Mstar Thailand Chmpionship 2012

……….การแข่งขัน Mstar Thailand Championship 2012 รอบแรก การแข่งขันจะออกเป็น 4 สายได้แก่ กลุ่ม A B C D แต่ละสายจะมีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 6 คน การแข่งขันจะใช้โหมด Single Star Battle แบบยาก สุ่มเพลงและเวทีการแข่งขัน การแข่งขันจะแข่งกัน 2 รอบจากนั้นจะนำคะแนนของทั้ง 2 รอบมารวมกัน ผู้ที่ทำคะแนน สุงสุด 3 อันดับแรกจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไป

การแบ่งสายการแข่งขัน

สาย A สาย B สาย C สาย D
R18 ลิงจักๆ Fe๊rn ”abba”
PussyCat Leejoon MajuTi MaxVnomZ
Duo3as AnGelz iGrapes POMINAVI
LasVegas ซุป๓าร์ Ar๊thur๊ oJOMZao
SaKuRai BooZi Vanisher AruRueS
NinE มอคค่า NekoZa Spell

ผู้เข้ารอบสาย A ได้แก่ Duo3as , SaKuRai , NinE ,

ผู้เข้ารอบสาย B ได้แก่ BooZi  , AnGelz , มอคค่า

ผู้เข้ารอบสาย C ได้แก่ iGrapes , NekoZa , Ar๊thur๊

ผู้เข้ารอบสาย D ได้แก่ Spell , ”abba” , oJOMZao