Dragon Nest เอาจริง! จับตายผู้ใช้โปรแกรมช่วยเล่น

2,365 views

เนื่องจากขณะนี้ทางทีมงาน Dragon Nest Online ได้ตรวจสอบพบว่า มีกลุ่มผู้ไม่ประสงค์ดีบางกลุ่มได้พยายามพัฒนาโปรแกรมช่วยเล่น เพื่อหาผลประโยชน์กับเกม Dragon Nest Online ซึ่งทางทีมงานได้ตระหนัก และให้ความสำคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งจากปัญหาดังกล่าว ทางทีมงาน Dragon Nest Online จึงได้ทำการพัฒนาเครื่องมือในการตรวจจับการใช้โปรแกรมช่วยเล่นทุกชนิดขึ้น ซึ่งเครื่องมือดังกล่าว สามารถตรวจสอบการกระทำผิดทุกอย่างได้ เช่น การเปิดบอท การใช้บัค การใช้โปรเพื่อให้ได้สิทธิ์พิเศษต่างๆ นอกเหนือจากที่ผู้เล่นธรรมดาพึงกระทำได้

ตัวอย่างบางส่วนของระบบที่พัฒนาขึ้นมา ในรูปด้านล่างจะแสดงผลว่า ผู้เล่นคนใด ใช้โปรแกรมเสริมไปกี่ครั้ง (นับทุกครั้งที่สร้างความผิดปกติเกินกว่าคนธรรมดาจะทำได้ หรือการใช้บอท)

โดยทางทีมงาน Dragon Nest Online ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบว่า ทางทีมงานจะทำการลงโทษผู้ที่เอาเปรียบผู้เล่นท่านอื่นโดยใช้โปรแกรมช่วยเล่นโดยการระงับไอดีถาวร และจะไม่ทำการปลดแบน รวมถึงสงวนสิทธิ์ในการให้หลักฐานในทุกกรณี ซึ่งทางทีมงานขอความร่วมมือผู้เล่นทุกท่านให้ปฏิบัติตามกฎ กติกา ของเกม Dragon Nest Online อย่างเคร่งครัด เพื่อแก้ไข และกำจัดปัญหาต่างๆ ทีเกิดจากการใช้โปรแกรมช่วยเล่นให้หมดไป รวมถึงเพื่อเป็นการป้องกันการถูกดักจับ ID Password รวมถึงข้อมูลต่างๆ ของท่าน ที่มาพร้อมกับโปรแกรมช่วยเล่นต่างๆ หากผู้เล่นท่านใดพบผู้เอารัดเอาเปรียบโดยใช้โปรแกรมช่วยเล่น สามารถแจ้งเข้ามาได้ที่ DNO แจ้งปัญหาทั่วไป โดยทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาภาพหลักฐาน และคำตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุดค่ะ

ตัวอย่างภาพที่แสดงผู้เล่นที่ถูกระงับไอดีไปแล้วเนื่องจากใช้โปรแกรมเสริมต่างๆ ในวันที่ 10 เมษายน ณ เวลาที่ข่าวนี้ขึ้น

นอกจากนี้ ทางทีมงาน Dragon Nest Online ยังได้ตรวจสอบพบว่า มีกลุ่มคนบางกลุ่มได้พยายามทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินภายในเกมเป็นเงินจริง ซึ่งถือว่าเป็นการทำผิดกฏในการเล่นเกม Dragon Nest Online ซึ่งหากทางทีมงานทำการตรวจพบ จะทำการระงับไอดีถาวร ทั้งผู้ที่ทำการเสนอซื้อ และผู้ที่ทำการเสนอขาย และจะไม่ทำการปลดแบนรวมถึงการสงวนสิทธิ์ในการให้หลักฐานในทุกกรณี เช่นกัน

ทีมงานอยากให้ผู้เล่น เล่นเกมนี้ด้วยความสนุกและด้วยตนเอง เพื่อ Dragon Nest เองเป็นเกมที่ถูกออกแบบมาให้มีเนื้อเรื่องน่าติดตาม มีระบบต่างๆที่หลากหลาย การกระทำดังกล่าวตามด้านบน ถือเป็นการเอาเปรียบผู้เล่นคนอื่นเป็นอย่างมาก และเป็นอุปสรรคในการพัฒนาของวงการเกมในเมืองไทย ทีมงานจึงขอ รณรงค์ให้ทุกท่านงดการใช้โปรแกรมเสริมต่างๆ และห้ามการซื้อขายเงินในเกมเป็นเงินจริงทุกกรณี

พร้อมกันนี้ ทีมงานอยากขอแจ้งให้ทุกท่านที่พัฒนาหรือใช้โปรแกรมดังกล่าว ว่าสังคม Dragon Nest แห่งนี้ไม่ใช่ที่หาเงินของพวกท่าน ที่นี่คือสังคมออนไลน์ที่ดีและใช้ฝีมือในการเล่น เราไม่ยอมรับการโกงหรือการเอาเปรียบในทุกกรณี และทีมงานจะดำเนินการเรื่องนี้ต่อให้ถึงที่สุด

โดยทางทีมงาน Dragon Nest Online ขอถือโอกาสนี้เรียนแจ้งให้ผู้เล่นทราบว่า จำนวนที่เราตรวจพบมีเพียงไม่กี่คนที่พยายามเอารัดเอาเปรียบและเราไม่ได้นิ่งนอนใจสำหรับเรื่องนี้ และต้องขอความร่วมมือเพื่อนๆ ทุกคนในการต่อต้านการใช้งานทุกโปรแกรมเสริมด้วยค่ะ ทั้งนี้ทีมงานขอขอบพระคุณผู้ใช้บริการทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่เลือกใช้บริการของเรา ทีมงานจะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าตลอดไป