Ubisoft คอนเฟิร์ม Watch Dog ลง PC แน่ 2013

10,041 views


…..Ubisoft คอมเฟิร์มแน่นอนแล้วว่า Watch Dog เกมใหม่ที่เป็นม้ามืดในงาน E3 ของ Ubisoft จะลง PC ภายในปีหน้า 2013 อย่างแน่นอน แต่ก็มาลุ้นกันด้วยว่า ที่ื่ทาง Ubisoft บอกว่าลง ทุกแพรตฟอร์มนั้น จะลงเครื่อง Wii U ที่เป็นเครื่องเกมใหม่ของทาง Nintendo หรือไม่ติดตามกันต่อไป

Watch Dogs – Game Demo Video