LunaPlus จัด ท้าดวล LF ในงาน TGX2012

1,056 views

กติกาในการร่วมสนุก

…..1.จัดตั้งปาร์ตี้ ทีมละ 4 ท่านเพื่อเข้าร่วมการต่อสู้กับ LF หากทีมผู้เล่นสามารถชนะได้ก็จะได้ของรางวัลตามที่กำหนด
…..2.การแข่งขันจะจัดขึ้นในงาน TGX2012 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยทีมงานอนุญาติให้มี 1 ท่าน/1ทีม ที่สามารถร่วมแข่งขันจากที่บ้านได้
…..3.การแข่งขันจะเป็นรูปแบบการท้าประลองปาตี้ 4:3 กล่าวคือทีมผู้เล่น 4 ท่าน สู้กับ LF 3 ท่าน
…..4.ตัวละครของ LF จะมี lv.145 จำนวน 2 ตัว และ lv.130 จำนวน 1 ตัว โดยมี Staus ของตัวละครตามเลเวล(ปกติ)
…..5.ไอเทมที่อยู่ในตัวละครของ LF จะเป็น ไอเทมที่ +15 ทั้งหมด
…..6.การแข่งขันจะตัดสินผลชนะ เมื่อแข่งชนะ 2 ครั้งใน 3 ครั้ง
…..7.เปิดให้รับสมัครที่หน้าเว็บบอร์ดแยกเซิรฟ์เวอร์ละ 1 กระทู้ (ระบุชื่อทีม,ชื่อตัวละคร,เซิร์ฟเวอร์,ชื่อเจ้าของตัวละคร)
…..8.เปิดรับสมัคร เซิร์ฟเวอร์ละ 16 ทีเท่านั้น สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน
…..9.เมื่อถึงเวลาแข่งขัน ทีมที่มาไม่ตรงตามเวลาที่กำหนดจะถูกปรับแพ้ทันที
…..10.เมื่อถึงเวลาแข่งขัน ทีมงานจะไม่อนุญาตให้หยิบยืมไอเทมจากตัวละครอื่นควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการแข่งขัน
…..11.สามารถใช้ไอเทมและไอเทมมอลล์ได้ทุกชนิด
…..12.หากวันแข่งขันจริงสมาชิกในทีมที่สมัครไว้มาไม่ครบตามจำนวน แต่มีผู้แข่งขัน 3 ท่านขึ้นไปจึงจะร่วมแข่งขันได้
…..13.เมื่อสมัครแล้วห้ามเปลี่ยนชื่อตัวละครจนกว่าจะจบการแข่งขัน หากทีมใด เปลี่ยนจะถือว่าทีมนั้นสละสิทธิ์
…..14.ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการสมัคร 1 คน ต่อ 1 ไอดี ต่อ 1 สิทธิ์การแข่งขัน
…..15.หากผู้ใดไม่ได้มาเข้าร่วมการแข่งขันในวันแข่งขันจะ ไม่ได้รับของรางวัลใดๆทั้งสิ้น
…..
…..เปิดรับสมัครทางเว็บบอร์ด
…..หมวดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเพื่อนๆกับบรรดา LF
…..
…..เริ่ม : วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2555 เวลา 18.00 น.
…..สิ้นสุด : วันจันทร์ที่ 2 กรกฏาคม 2555 เวลา 18.00 น.
…..
…..ประกาศรายชื่อทีมที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม
…..
…..วันพุธ 4 กรกฏาคม 2555 เวลา 18.00 น.
…..
…..วัน-เวลาและสถานที่ในการแข่งขัน
…..
…..สถานที่แข่งขัน : งาน TGX2012 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
…..วันที่แข่งขัน : วันเสาร์ที่ 14 กรกฏาคม 2555
…..ลงทะเบียนรายงานตัวผู้เข้าแข่งขันเวลา 14.00 น. – 15.00 น.
…..เริ่มแข่งขันเวลา : 15.00 น. – 17.00 น.
…..
…..ของรางวัลของผู้ที่ชนะการแข่งขัน
…..
…..
ของรางวัลของผู้แพ้ในการแข่งขัน
…..
ใใใใใ

…..หมายเหตุ
…..ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าการตัดสินของทีมงานถือเป็นข้อยุติ