ประกวดภาพหัวข้อ “ลูกเสือ 12 หาง รักโลก!” วันนี้ – 17 ก.ค. นี้!!

1,505 views

…..เปิดเทอมมาก็นานนมแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างสุขสบายดีหรือเปล่าล่ะ แล้วรู้ไหมว่าต้นเดือน ก.ค.นี้มีวันสำคัญทางโรงเรียนด้วยนะนั่นก็คือวันลูกเสือโลกยังไงล่ะ งานนี้ทาง 12 หางเลยจัดประกวดภาพหัวข้อ “ลูกเสือ 12 หาง รักโลก!”  ให้แฟนๆ ทุกคน ได้แสดงออกถถึง ความรักของเราต่อโลก  ภาพไหน Like กระหน่ำรับไอเทมไปใช้กันเลย! เอาล่ะมาสื่อความเป็นลูกเสือ หรือกิจกรรมต่างๆของลูกเสือผ่านภาพวาดกันเถอะ (อยากดูตัวละคร 12หางในชุดลูกเสือเนตรนารีเหมือนกันฮ่าๆ)
…..
…..ระยะเวลากิจกรรม
…..
…..เปิดรับผลงาน   :                                                     วันนี้ – 17 ก.ค.2555
…..เปิดให้โหวตผ่าน Facebook :                                 23 – 26 ก.ค.2555
…..ประกาศผลผ่านทางหน้าเวปไซต์ :                                 27 ก.ค.2555
…..ส่งหลักฐานยืนยันตนเพื่อตรวจสอบ :          ภายในวันที่ 31 ก.ค.2555
…..มอบไอเทม :                                                      ภายในวันที่ 1 ส.ค.2555
…..
…..ของรางวัล
…..
…..Vote Like สูงสุด 5 อันดับแรกได้รับ (ในแต่ละรุ่น)
…..ชุดแฟชั่นเลเวล 5 จำนวน 1 ชุด และเลเวล 25 จำนวน 1 ชุด
…..
…..Popular vote กระแทก Like อันดับ6-10 ได้รับ  (ในแต่ละรุ่น)
…..ชุดแฟชั่น 25 จำนวน 1 ชุด
…..(หมายเหตุ : สามารถเลือกได้ชุดได้)
…..
…..สำหรับผู้เข้าประกวดทุกท่าน ได้รับ
…..ยา Restat 1 ชิ้น  
…..
…..รายละเอียดกิจกรรม
…..
…..1. หัวข้อของการประกวดภาพ คือ “ลูกเสือ 12 หาง รักโลก!
…..2.ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดที่ทำการสร้างผลงานในรูปแบบใดก็ได้ไม่จำกัดแต่ต้องส่งเป็นไฟล์นามสกุล .Jpg เท่านั้น
…..(อาจจะสแกนภาพและส่งมาไฟล์ jpg หากสแกนไม่เป็นสามารถถ่ายรูปให้เห็นผลงานชัดเจนแล้วส่งมาได้)
…..3. ผู้เข้าร่วมการประกวดหนึ่งท่าน สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้จำนวน 1 ชิ้น
…..**ถ้ามีการส่งเกินมาจะทีมงานจะยึดใช้ภาพแรกที่ส่งเข้ามา**
…..4.ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีตัวละคร 12 หางอยู่ในภาพด้วย
…..(สามารถใช้ภาพ Hero หรือ NPC ก็ได้ขอให้เป็นตัวละคร12 หาง)
…..5.การประกวดจะแบ่งออกเป็น 3 รุ่น
…..–  รุ่นจูเนียร์อายุไม่เกิน 15ปี (เกิดหลังวันที่ 1 มกราคม 2545 เป็นต้นไป)
…..–  รุ่นมือสมัครเล่นอายุ16-20 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2535 – 31 ธันวาคม 2544)
…..–  รุ่นใหญ่ 21 ปีขึ้นไป (เกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2535)
…..6. ส่งผลงานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วมาทาง Email :[email protected] พร้อมระบุหัวข้ออีเมล์ตามรุ่นที่ตนสมัครดังนี้
…..– ประกวด ลูกเสือ 12 หาง รักโลก! – รุ่นจูเนียร์อายุไม่เกิน 15ปี
…..– ประกวด ลูกเสือ 12 หาง รักโลก! – รุ่นมือสมัครเล่นอายุ16-20 ปี
…..– ประกวด ลูกเสือ 12 หาง รักโลก! – รุ่นใหญ่ 21 ปีขึ้นไป
…..พร้อมกับระบุข้อมูลส่วนตัวของชิ้นงานที่เข้าประกวด และ รายละเอียดของผู้เล่นมาด้วยดังนี้
…..– ชื่อภาพผลงาน :
…..– ID (ชื่อที่ใช้ Login) :
…..– เซิร์ฟเวอร์ :
…..– Family name :
…..– อายุ :
…..– ชุดแฟชั่นที่ต้องการรับ  :         Lv.5 หรือ Lv.25
…..กรณีได้รับรางวัล หากไม่ระบุข้อมูลดังกล่าวไม่ครบถ้วน ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการแจกรางวัล
…..7.สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลนั้นจะต้องทำการส่งหลักฐานเพื่อยืนยันตนเพื่อทำการมอบไอเทม โดยใช้หลักฐานดังนี้
…..–  รุ่นจูเนียร์ ใช้สำเนาบัตรนักเรียน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
…..– รุ่นสมัครเล่น ใช้สำเนาบัตรประชาชน
…..– รุ่นใหญ่ ใช้สำเนาบัตรประชาชน
…..
…..หมายเหตุ : ไม่จำกัดเทคนิค และรูปแบบในการสร้างผลงาน
…..
…..เงื่อนไขกิจกรรม
…..
…..– ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่สร้างขึ้นมาใหม่เท่านั้น และไม่เคยเผยแพร่ผ่านสื่อใดๆ
…..– ผลงานที่มีเนื้อหาไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการประกวดจะไม่ได้รับการพิจารณาโดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
…..– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆตามที่ได้ประกาศไว้ซึ่งทางบริษัทฯได้เห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
…..– ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการได้รับรางวัลไปให้แก่บุคคลอื่นได้
…..– ผลงานที่ไม่ได้สร้างสรรค์ขึ้นมาเองจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวดในครั้งนี้
…..– ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องระบุ Family name และ เซิร์ฟเวอร์ เกม 12 หางออนไลน์ เพื่อเป็นข้อมูลที่ในการรับรางวัล
…..– ในกรณีที่ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเกิดมีการร้องเรียนว่า Copy ลอกเลียนแบบ หรือผู้ส่งเข้าประกวดมิใช่เจ้าของผลงานที่ส่งเข้าประกวดทีมงานจะทำการตรวจสอบและหากเป็นจริงตามข้อร้องเรียนผลงานชิ้นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์การประกวดทันที โดยทีมงานจะแจ้งถึงผลงานที่ถูกตัดสิทธิ์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของงาน
…..– ผลงานที่ส่งเข้าประกวด และผลงานที่ได้รับรางวัล ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลง และ ยินยอมให้บริษัท ไอ ดิจิตอล คอนเนคท์ จำกัด และผู้ให้การสนับสนุนนำข้อมูล หรือภาพที่ได้จากงานกิจกรรม รวมทั้งข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องไปทำซ้ำ ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผ่าน สื่ออินเตอร์เน็ต หรือสื่ออื่นใดได้ โดยไม่คิดค่าตอบแทน
…..– การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
…..
…..สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ Call Center 02-640-8225 ตลอด 24 ชั่วโมง