COSMIC BREAK กิจกรรม Chaos Operation สามัคคีรวมใจเป็นหนึ่ง

741 views

 

 

การต่อสู้อันรุนแรงของเหล่า Chaos กับ Ark ได้ทำให้ก่อให้เกิดรอยแยกระหว่างมิติ ซึ่งผลกระทบของการต่อสู้ส่งผลต่อ Cosmic Ark อย่างรุนแรง ทั้ง BRD WIZ หรือ DOS ต้องรวมพลังเป็นหนึ่ง เพื่อขับไล่ Butak กลับสู่มิติที่หลุดมา พร้อมกับ ลุ้นของรางวัลล้ำค่าที่ปรากฎขึ้นจากผลกระทบของมิติเวลา

เงื่อนไข :
1. ทีมงานจะเป็นผู้สร้างห้องพิเศษให้ผู้เล่นแต่ละ Union เข้าร่วมทีละฝ่าย
2. หากไม่กำจัดผู้พิทักษ์ทั้ง 4 จะไม่สามารถโจมตี King Butak ได้
3. การต่อสู้จะสิ้นสุดเมื่อ BP ของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็น 0
**หมายเหตุ – เงินหรือของอื่นๆ ที่ดร็อปลงมาระหว่างต่อสู้ สามารถเก็บไปใช้ได้เลย เพียงแต่ของเหล่านั้น จะไม่แสดงในหน้าต่าง สรุปผลการต่อสู้**

 

 

ระยะเวลากิจกรรม : 28 ก.ค. 2555 เวลา 19.30 น.

ของรางวัลกิจกรรม :

  • หาก Union ใดสามารถชนะ King Butak ได้ รับรางวัลไปทั้ง Union
 

  • หลังจากสิ้นสุดกิจกรรม รับรางวัลทั้ง Server ตามจำนวน Union ที่ชนะดังนี้

** หากชนะทั้ง 3 Union จะได้รับทั้งหมดในตาราง **
*** ผู้เล่นคนใดเครื่องไม่แรง โปรดระวังอาการแลค-ค้าง ในระหว่างการแข่งขัน **