Cabal Guild Emblem ติดโลโก้ โชว์เทพ

1,528 views

 

 

 

 ถึงเวลาแล้วที่ชาว CABAL ต้องร่วมมือเพื่อชิงความเป็นหนึ่งในภารกิจแห่งเกียรติยศและชื่อเสียง กิลด์ไหนจะได้เป็นกิลด์แห่งเกียตรยศ มาร่วมประกาศก้องให้ Nevareth ได้รับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของกิลด์ท่าน ให้เป็นที่จดจำ ตลอดไป….

       ระยะเวลากิจกรรม : 13 กันยายน 2555 (หลัง MA) – 18 ตุลาคม 2555 (ก่อน MA)

รายละเอียดกิจกรรม
         1. เมื่อถึงระยะเวลากิจกรรมผู้เล่นภายในกิลด์นั้นๆจะต้องทำภารกิจซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 4 รูปแบบเพื่อเก็บคะแนนจากกิจกรรม (เมื่อผ่าน
             กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งจะได้รับคะแนนเพื่อเก็บสะสม)
         2. กิลด์ที่ไดรับคะแนนสูงสุดเป็น อันดับ 1 จะได้รับสัญลักษณ์ประจำกิลด์ (ถาวร) และ อันดับ 2 จะได้รับ Title กิลด์มีระยะ
             เวลา 8 สัปดาห์
         3. ส่วนการแข่งขันจะแบ่งเป็น 5 ระดับแบ่งระดับตามเลเวลของกิลด์ Lv1 – LV5
         4. ทีมงานจะอัพเดตตารางคะแนนของกิลด์ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 10 อันดับ ขึ้นทุกๆสัปดาห์หลังจากปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์

 

รายละเอียดของภารกิจทั้ง 4 รูปแบบ
  ภารกิจที่ 1 ” Guild Score Mission
   Guild ของท่านจะได้รับคะแนนจากภารกิจนี้ก็ต่อเมื่อสมาชิกภายใน Guild ได้ทำ Dalily Quest สำเร็จและได้รับ Exp และ Axp

ภารกิจที่ 2 ” Guild Level Up Mission “
          Guild ของท่านจะได้รับคะแนน 50% จากคะแนนที่สะสมทั้งหมด หากกิลด์ของท่านเลเวลอัพ

ภารกิจที่ 3 ” Guild War Mission ”
          Guild ของท่านจะได้รับคะแนน 75% จากคะแนนสะสมรายวันก็ต่อเมื่อสมาชิกภายในกิลด์อย่างน้อย 1 คนเข้าร่วม Nation War ไม่ต่ำกว่า 6 ครั้ง และต้องได้คะแนน Nation War ไม่ตำกว่า 30 แต้มในรอบนั้น เริ่มนับคะแนนในภารกิจที่ 3 วันที่ 14 กันยายน 2555 เวลา 02.00 น.เป็นต้นไป (ไม่ว่าสมาชิกภายในกิลด์นั้นๆเข้าร่วม Nation War กี่คนก็ตามกิลด์จะได้รับคะแนน +75 % เท่ากัน) 

ภารกิจที่ 4 ” Guild New Member Mission ”
         Guild ของท่านจะได้รับคะแนนเพิ่ม 25 % จากคะแนนสะสมทั้งหมด ก็ต่อเมื่อมีสมาชิกใหม่เข้ามาร่วมภายในกิลด์ และต้องผ่านการเลือก Nation แล้ว 
(ถ้าสมาชิกใหม่ที่รับเข้ามา มีการออกจากกิลด์คะแนนในส่วนนี้จะถูกตัดทิ้งออกจากคะแนนสะสมทั้งหมดและคะแนนที่ตัวผู้เล่นสะสมจะเท่ากับ 0)

       กฏ กติกาของกิจกรรม

1. จะมีการตัดคะแนนทุกๆ วัน (00.00 – 24.00 น.) และจะรวบรวมคะแนนเพื่อประกาศตารางคะแนนทุกๆ สัปดาห์หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์
2. หากผู้เล่นมีตัวละครมากกว่า 1 ตัวละครภายใน 1 ID และอยู่ภายในกิลด์เดียวกันระบบจะนับเฉพาะตัวละคร          ที่อยู่ในกิลด์นั้นและเป็นตัวละครที่สามารถทำคะแนนได้สูงสุดเพียงตัวเดียวเท่านั้น


**หากมีผู้เล่นเข้ามาร่วมกิลด์มีการออกจากกิลด์ในระยะเวลากิจกรรม คะแนนส่วนของ New User Mission และคะแนนที่ผู้เล่นคนนี้ทำได้ จะถูกตัดออกทันที**

 

       รางวัลจากกิจกรรม

 

ผู้ชนะคือกิลด์ที่ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละระดับกิจกรรม(LV.1 – LV.5)
         ผู้ชนะอันดับที่ 1 จะได้สัญลักษณ์กิลด์ ถาวร
                  สำหรับกิลด์ที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละระดับจะได้ส่งสัญลักษณ์กิลด์เข้ามาเพื่อประกาศว่าเป็นกิลด์ที่ชนะกิจกรรม – กิลด์ของผู้เล่นจะต้องสร้างสักษณ์กิลด์ด้วยตัวเองแล้วส่งมาให้ทางทีมงานหลังจากจบกิจกรรมจนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2555 (18.00 น.)

                  วิธีการสร้างสัญลักษณ์ 
– ใช้ไฟล์รูปขนาด 16×16 pixel
– ไฟล์นามสกุล .bmp (หากมีส่วนที่โปร่งใสให้ส่งไฟล์ .psd)
– ไม่สามารถขอแก้ไขรูปภาพได้อีกเมื่อส่งให้ทางทีมงานแล้ว
– ถ้าผู้เล่นไม่ส่งสัญลักษณ์เข้ามาภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2555 หรือส่งรูปภาพที่ไม่เหมาะสม ทาง
ทีมงานจะดำเนินการใส่สัญลักณ์ CABAL ให้แทนค่ะ

         ผู้ชนะอันดับที่ 2 จะได้ Title: The Member of the Nevareth Resolutinary Party

Title กิลด์ The Member of the Nevareth Resolutinary Party
คุณสมบัติ Sword , Magic Skill Amp 2%
Attack , Magic Attack +2
HP+30
ระยะเวลา 8 สัปดาห์(หลังจากที่ทางทีมงานเพิ่ม Title ให้)

 

ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือข้อมูลใดๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Tags: ,