สัมมนาเชิงวิชาการ 12 หางออนไลน์ เกมไทยให้อะไรมากกว่าที่คุณคิด

980 views


เมื่อวันที่ 15 กันยายนที่ผ่านมา คณะนักศึกษาประดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนอร์ธกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ “12 หางออนไลน์ เกมไทยให้อะไรมากกว่าที่คุณคิด” ขึ้น ณ อาคาร 2 ของมหาวิทยาลัยนอร์ธกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ โดยมีทีมงาน Big Bug Studio คุณ ณัฐกนก จันทร์ตระกูล กับคุณ ปฏิญญา ภู่เจริญยศ เข้าร่วมให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์การทำงานพัฒนาเกม 12 หางออนไลน์ การสัมมนาครั้งนี้มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังทั้งนักศึกษา และบุคคลภายนอก รวมแล้วมากกว่า 100 คน จุดประสงค์หลักอีกอย่างของงานสัมมนาครั้งนี้คือ การชี้ให้เห็นข้อดีและข้อเสียของการเล่นเกม เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแบ่งเวลาทั้งการเล่น และชีวิตประจำวันให้สอดคล้องกัน