RO ฉลองครบรอบ 10 ปี จัดกองทัพไอเทมแจกแบบไม่มีกั๊ก 16-24 ตุลานี้ !!

1,462 views

รายละเอียดกิจกรรม

  • จะต้องเป็นไอดีที่เคย Login ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 – 9 ตุลาคม 2555
  • 1 ID สามารถขอรับได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
  • สามารถรับไอเทมได้ที่ NPC เมือง Alberta พิกัด 147 , 60
  • ระยะเวลาการขอรับไอเทม ตั้งแต่ 16 ตุลาคม 2555 (หลังปิดปรับปรุงเซิรฟ์เวอร์) – 24 ตุลาคม 2555 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์) ถ้าหลังจากนั้น Item จะถูกลบออกไปจากระบบ

ระยะเวลากิจกรรม

  • เริ่มวันที่ 16 ตุลาคม 2555 (หลังปิดปรับปรุงเซิรฟ์เวอร์) – 24 ตุลาคม 2555 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

รายละเอียดไอเทมที่จะได้รับ *ไอเทมทั้งหมดไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้*

Special Item

 Other Item