Black Fire Patch Update เพิ่มอาวุธปืนใหม่ WA2000 PVE

807 views

Shop Update

 

….## WA2000 PVE (Assault Rifle)
เป็นอาวุธที่ดัดแปลงมาจาก WA2000  ที่หายาก ยังคงลักษณะและ ข้อดีในเรื่องความแม่นยำในการยิงแบบเดิมไว้ และยังมีการพัฒนาให้บรรจุกระสุนได้เยอะมากยิ่งขึ้นอีกด้วย “มีผลเป็นพิเศษในโหมด Endurance และโหมด Assault”


….## SR-8*28 Scope Sniper (Weapon Accessory)

ปืน Sniper ใช้ Optical Scope 8 เท่า Field Lens ขนาด 28 มม. ใช้ในการดัดแปลง Scope ปืน Sniper


….## Digital game  (นามบัตร)
หลังจากซื้อสำเร็จแล้ว สามารถเข้าไปยังหน้าต่างตั้งค่าข้อมูลส่วนตัวเพื่อเปลี่ยนนามบัตร (คลิกที่ Avatar ของตัวละครเพื่อเปิดหน้าต่างนี้)

** หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง