Pangya : นูริ หนุ่มนุ่มนวน สุขุมเยือกเย็น

5,281 views

นูริ (Nuri)

สโลว์แกรน : “โย่ว มาออกรอบกันเถอะ”
อายุ : 15 ปี
ประสบการณ์ : เล่นกอล์ฟมา 1 ปี เข้าสู่เกาะปังย่า 2 เดือน
ไม้กอล์ฟที่ชำนาญ : หัวไม้เหล็ก


ความเป็นมา

ชอบที่จะหวดลูกกอล์ฟให้ไกลเท่าที่เขาจะทำได้ แถมนูริยังหลงเสน่ห์ ในกีฬากอล์ฟอย่างมาก วันหนึ่งนูริได้รู้เข้าถึงเรื่องราวของหมู่เกาะปังย่า จากพิพพิ้น นูริจึงได้ตัดสินใจที่จะเข้าร่วมการแข่งขันของเกาะปังย่า จุดเด่นของนูริอยู่ที่บุคลิกที่นุ่มนวล สุขุมเยือกเย็น ประกอบกับการเล่น ที่ละเอียดอ่อน พื้นฐานการเล่นที่ได้ฝึกฝนมาเป็นอย่างดี ทำให้นูริสามารถ ควบคุมลูกกอล์ฟได้อย่างแน่นอนและแม่นยำ

บทวิเคราะห์ตัวละคร

จุดเด่น : ตัวละครเริ่มต้นที่มีการเติบโตด้าน power และ control อย่างค่อยเป็นค่อยไป เสื้อผ้าถูกออกแบบให้มีทิศทางให้เพิ่ม power และ control มากขึ้น ในะระยะแรกสำหรับคนเล่นสาย power อาจปรับค่าสถานะให้ชินกับการเติบโต ส่วนคนที่จะหันไปเล่นสาย control ก็ควรจะเลือกใช้ไม้กอล์ฟให้เข้ากับ การปรับค่าสถานะตัวละครไปด้วย

จุดด้อย : เนื่องจากเป็นตัวละครในระยะต้น เมื่อระยะยาวแล้ว ค่าสถานะจะยิ่งแตกต่าง สำหรับผู้เล่นสาย power ในระดับ Senior ขึ้นไป หรือสาย control ในระดับ Junior ขึ้นไป ควรพิจารณา ใช้ตัวละครในแต่ละสายตัวอื่นแทน

Credit : www.pangya.in.th