12tails Online : ฉลอง X’mas and Happy New year

2,096 views

 

 

อีกไม่นานก็จะหมดปี 2012 กันแล้วสินะทางทีมงานอยากให้เพื่อนๆได้มาแสดงฝีมือ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ร่วมกัน กับการประกวดภาพ Fan Art ในหัวข้อ X’mas and Happy New year เหล่าบรรดา 12 หางจะปรากฏมาในรูปแบบใดสุดแล้วแต่ฝีมือของเพื่อนๆกันจ้า


เปิดรับผลงาน                            :          ขยายวันหมดเขต วันนี้ ถึงวันที่ 20 ธ.ค.55
ประกาศผลผ่านทางหน้าเวปไซต์  :          25 ธ.ค. 55
มอบไอเทม                                :          ภายในวันที่ 26 ธ.ค. 55

รางวัล 5 ภาพที่ได้รับเลือก ในแต่ละรุ่น (รุ่นเล็ก / รุ่นกลาง / รุ่นใหญ่)

– ArtBook 1 เล่ม

 – เซ็ตแฟชั่นเลือกได้ 1 ชุด (ได้รับทั้งหมวก เสื้อ อาวุธ)

– เงินรางวัล 10,000 Jill

– ตุ๊กตาแครอท 1 ตัว

สำหรับผู้เข้าประกวดทุกท่าน ได้รับ

 New Year Box จำนวน 5 กล่อง1. หัวข้อของการประกวดภาพ คือ “X’mas and Happy New year”
2.ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดที่ทำการสร้างผลงานในรูปแบบใดก็ได้ไม่จำกัดแต่ต้องส่งเป็นไฟล์นามสกุล .Jpg เท่านั้น
(อาจจะสแกนภาพและส่งมาไฟล์ jpg หากสแกนไม่เป็นสามารถถ่ายรูปให้เห็นผลงานชัดเจนแล้วส่งมาได้) 
3. ผู้เข้าร่วมการประกวดหนึ่งท่าน สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้จำนวน 1 ชิ้น
**ถ้ามีการส่งเกินมาจะทีมงานจะยึดใช้ภาพแรกที่ส่งเข้ามา**
4.ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีตัวละคร 12 หางอยู่ในภาพด้วย
(สามารถใช้ภาพ Hero หรือ NPC ก็ได้ขอให้เป็นตัวละคร12 หาง)
5.การประกวดจะแบ่งออกเป็น รุ่นเล็กอายุไม่เกิน 15ปี รุ่นกลาง 16-20 ปี และรุ่นใหญ่ 21 ปีขึ้นไป
6. ส่งผลงานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วมาทาง [email protected] พร้อมระบุข้อมูลต่างๆ ดังนี้

– ระบุ ชื่อภาพผลงาน
– ระบุ ID
– ระบุ เซิร์ฟเวอร์
– ระบุ Family name
– ระบุ รุ่นอายุ
– ระบุชุดแฟชั่นที่ต้องการรับ (กรณีหากได้รับรางวัล)
– แนบหลักฐานในข้อ 7 ด้วยนะจ๊ะ
เพิ่มเติม
– เบอร์โทรศัพท์
– ที่อยู่ปัจจุบัน

กรณีได้รับรางวัล หากไม่ระบุข้อมูลดังกล่าวไม่ครบถ้วนทางทีมงานไม่สามารถให้รางวัลได้

7.สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลนั้นจะต้องทำการส่งหลักฐานเพื่อยืนยันตนเพื่อทำการมอบไอเทม โดยใช้หลักฐานดังนี้
– รุ่นเล็กใช้ บัตรนักเรียน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
– รุ่นสมัครเล่น ใช้บัตรประชาชน
– รุ่นใหญ่ ใช้บัตรประชาชน

หมายเหตุ : ไม่จำกัดเทคนิค และรูปแบบในการสร้างผลงาน


– ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่สร้างขึ้นมาใหม่เท่านั้น และไม่เคยเผยแพร่ผ่านสื่อใดๆ
– ผลงานที่มีเนื้อหาไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการประกวดจะไม่ได้รับการพิจารณาโดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆตามที่ได้ประกาศไว้ซึ่งทางบริษัทฯได้เห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการได้รับรางวัลไปให้แก่บุคคลอื่นได้
– ผลงานที่ไม่ได้สร้างสรรค์ขึ้นมาเองจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวดในครั้งนี้
– ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องระบุ Family name และ เซิร์ฟเวอร์ เกม 12 หางออนไลน์ เพื่อเป็นข้อมูลที่ในการรับรางวัล
– ในกรณีที่ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเกิดมีการร้องเรียนว่า Copy ลอกเลียนแบบ หรือผู้ส่งเข้าประกวดมิใช่เจ้าของผลงานที่ส่งเข้าประกวดทีมงานจะทำการตรวจสอบและหากเป็นจริงตามข้อร้องเรียนผลงานชิ้นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์การประกวดทันที โดยทีมงานจะแจ้งถึงผลงานที่ถูกตัดสิทธิ์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของงาน
– ผลงานที่ส่งเข้าประกวด และผลงานที่ได้รับรางวัล ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลง และ ยินยอมให้บริษัท ไอ ดิจิตอล คอนเนคท์ จำกัด และผู้ให้การสนับสนุนนำ ข้อมูล หรือภาพที่ได้จากงานกิจกรรม รวมทั้งข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องไปทำซ้ำ ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผ่าน สื่ออินเตอร์เน็ต หรือสื่ออื่นใดได้ โดยไม่คิดค่าตอบแทน
– การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด