Koh-Kae Cosplay Contest ประกาศแก้ไขกติการการเข้าประกวด

1,510 views

หลังจากที่ทางทีมงานได้ทราบปัญหาเกี่ยวกับการแก้ไขกติกาการประกวดของเหล่าผู้ร่วมประกวด ทำให้ทางทีมงานเร่งนำปัญหาและข้อเสนอแนะทุกคนเข้าที่ประชุมในเช้าวันนี้เพื่อร่วมกันหาทางออกที่ดีที่สุด  เราจึงได้ปรับเปลี่ยนกติกาคอสเพลย์ใหม่ ซึ่งคาดว่าจะเป็นที่พอใจของเพื่อนๆชาวคอสเพลย์ทุกคนนะคะ ^^

กติกาใหม่เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2553กติกาการประกวดประเภทเดี่ยว

1. แปลงร่างของคุณเป็นตัวละครที่คุณชื่นชอบไม่ว่าจะนำไอเดียมาจาก เกม การ์ตูน ภาพยนตร์
2. งานคอสเพลย์ที่แต่งต้องไม่ขัดกับศิลธรรมและไม่มีวัตถุอันตรายประกอบ
3. ผู้เข้าร่วมประกวดเข้ารายงานตัวต่อกรรมการด้วยตัวเองเพื่อรับหมายเลขประจำตัว ได้ตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค. 2554 เวลา 8.00 น. – 17.00 น. และวันที่ 8 ม.ค. 2554 เวลา 8.00 น. –  12.00 น.
3.1 ในวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2554 ผู้เข้าประกวดสามารถเข้ามารายงานตัวได้โดยไม่ต้องแต่งชุดคอสเพลย์ แต่ในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2554 ต้องแต่งชุดคอสเพลย์มารายงานตัว
3.2 ถ้ารายงานตัวช้ากว่าที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
4. เอกสารที่ใช้ในการรายงานตัว บัตรประชาชน และเลขที่ใบสมัคร กรณีอายุต่ำกว่า 15 ปี ให้ใช้บัตรประจำตัวนักเรียนแทนได้
5. ผู้เข้าร่วมประกวดต้องขึ้นโชว์ตัวบนเวทีกลางในวันที่ 8 ม.ค. 2554 เวลา 13.00 น.
6. กรรมการพิจารณาให้คะแนนวันเสาร์ที่ 8 ม.ค. 2554 เวลา 15.00 น.
7. ประกาศผลในวันที่อาทิตย์ที่ 9 ม.ค. 2554 บริเวณเวทีกลางเวลา 16.00 น.
8. ผู้ที่ได้รางวัลต้องแต่งชุดคอสเพลย์ชุดนั้นๆ ขึ้นรับรางวัลบนเวที
9. รับรางวัล ที่ บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด

***หมายเหตุ
-ผู้เข้าประกวดหนึ่งคนสามารถสมัครเข้าร่วมได้ทั้งประเภทเดียวและประเภททีม แต่ชุดที่ใช้ในการประกวดแต่ละประเภทนั้นต้องเป็นคนละชุดกัน และในกรณีที่ได้รับรางวัลทั้ง 2 ประเภท ในการรับรางวัลนั้นต้องให้เพื่อนใส่ชุดคอสเพลย์ที่ได้รับรางวัลขึ้นรับ รางวัลแทนได้
– ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาและของรางวัลเพื่อความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กติกาการประกวดประเภททีม

1. แปลงร่างของคุณเป็นตัวละครที่คุณชื่นชอบไม่ว่าจะนำไอเดียมาจาก เกม การ์ตูน ภาพยนตร์
2. งานคอสเพลย์ที่แต่งต้องไม่ขัดกับศิลธรรมและไม่มีวัตถุอันตรายประกอบ
3. หนึ่งทีมสามารถมีสมาชิกได้สูงสุด 5 คน ซึ่งทีมผู้เข้าประกวดจะต้องเตรียมการแสดงความยาว 5 นาที พร้อมส่งสคริปต์บรรยายการแสดงสั้นๆ แนบมาพร้อมกับใบสมัครเพื่อให้พิจารณา ความเหมาะสมด้วย
3.1 การแสดงต้องไม่เป็นการล้อเลียน ยุยง หรือก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม
3.2 ในระหว่างการแสดงหากกองประกวดพิจารณาว่าไม่เหมาะสมขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการแสดงทันที
4. ผู้เข้าร่วมประกวดเข้ารายงานตัวต่อกรรมการด้วยตัว เองเพื่อรับหมายเลขประจำตัว ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 7 ม.ค. 2554 เวลา 8.00 น. – วันที่ 9 ม.ค. 2554 เวลา . 12.00 น. (ถ้ารายงานตัวช้ากว่าที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์)
4.1 ในวันที่ 7 และ 8 มกราคม 2554 ผู้เข้าประกวดสามารถเข้ามารายงานตัวได้โดยไม่ต้องแต่งชุดคอสเพลย์
4.2 สามารถให้เพื่อนมาลงทะเบียนคนเดียวได้แต่ต้องนำหลักฐานสมาชิกคนอื่นๆ มายื่นด้วย เช่น บัตรประชาชน,สูจิบัตร,บัตรนักศึกษา
5. เอกสารที่ใช้ในการรายงานตัว บัตรประชาชน และเลขที่ใบสมัคร กรณีอายุต่ำกว่า 15 ปี ให้ใช้บัตรประจำตัวนักเรียนแทนได้
6. ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องทำการแสดงและให้กรรมการตัดสินคะแนนในวันอาทิตย์ที่ 9 ม.ค. 2553 เวลา 13.00 น.
7. ประกาศผลในวันที่อาทิตย์ที่ 9 ม.ค. 2554 บริเวณเวทีกลางเวลา 16.00 น.
8. ผู้ที่ได้รางวัลต้องแต่งชุดคอสเพลย์ชุดนั้นๆ ขึ้นรับรางวัลบนเวที
9.. รับรางวัล ที่ บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด

***หมายเหตุ ผู้เข้าประกวดหนึ่งคนสามารถสมัครเข้าร่วมได้ทั้งประเภทเดียวและประเภททีม แต่ชุดที่ใช้ในการประกวดแต่ละประเภทนั้นต้องเป็นคนละชุดกัน และในกรณีที่ได้รับรางวัลทั้ง 2 ประเภท ในการรับรางวัลนั้นต้องให้เพื่อนใส่ชุดคอสเพลย์ที่ได้รับรางวัลขึ้นรับ รางวัลแทนได้
– ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาและของรางวัลเพื่อความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เกณฑ์การตัดสิน

1. ความเหมือน,ความสมจริง
2. คุณภาพของงาน, ความประณีต
3. ความสวยงามและภาพลักษณ์โดยรวม
4. สำหรับในประเภททีมจะเพิ่มเกณฑ์ของการแสดงเข้ามาอีก 1 ข้อ
5. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

www.compgamer.com/tgscosplay

แล้วเจอกันที่งาน TGS2011 นะคะ ^^