12tails Online : HNY 2013 เปิด EXP x 2 มอนสเตอร์ วันนี้ – 9 มกราคมนี้

1,021 views

 

12หางออนไลน์ จัดกิจกรรม Happy New year 2013 เปิด EXP x 2 มอนสเตอร์ทุกตัวในเกม เฉพาะวันนี้ – 9 มกราคมนี้ ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์

หมายเหตุ

– การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สุด
– ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้กับผู้เล่นที่ไม่สามารถติดต่อได้ ในกรณีที่พบปัญหา
– ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้กับผู้เล่นที่มีพฤติกรรมการเล่นไม่เหมาะสม รวมถึงการเล่นที่ผิดกฎ กติกาที่ทางทีมงานได้กำหนดไว้
– ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยรางวัลในกรณีที่ผู้เล่นใช้ งานไอเทมผิดพลาด หรือ นำไอดีไปเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยเจตนา และ/หรือมีการเปิดเผยไอดีของผู้เล่นโดยเจตนาต่อผู้อื่น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า โทร 02-640-8225 (ตลอด 24 ชั่วโมง)