Flashpoint: Red River : สงครามแถบตะวันออกกลาง

3,009 views

 

 

 Codemasters ปล่อย Trailer เกมยิงน่าเล่นอย่าง Flashpoint: Red River ออกมาให้เหล่าเกมเมอร์ไดน้ำลายหก ก่อนที่จะออกมาจำหน่ายในปีหน้า ใน Trailer จะเป็นส่วนของตัวละครที่ชื่อ  Damien Knox  ในเกมนี้จะมีให้เราเลือกเล่นได้ 4 ตัวคือ Rifleman, Grenadier, Scout และ Auto rifleman  ซึ่งแต่ล่ะตัวก็จะมีอาวุธที่ต่างกัน วิธีการเล่นก็จะต่างกันด้วยครับ เกมนี้จะพาผู้เล่นเข้าร่วมสงครามแถบตะวันออกกลางของทาจิกิสถาน อันซึ่งมีกลยุทธ์และมีความสำคัญทางการเมืองของประเทศในเอเชียกลางที่ล้อมรอบด้วยทั้งอัฟกานิสถานและประเทศจีน นอกจากนั้น ยังแสดงศักยภาพของภาพเกมที่ดูดีที่สุดเท่าที่เคยพัฒนาเกมตระกูล Operation Flashpoint มา เกม Flashpoint: Red River จะออกมาสำหรับ PC, PS3, Xbox360 ครับ

 

 

ขอขอบคุณ : hookedgamer.com