เอเชียซอฟท์ ขอบคุณเกมเมอร์กับยอดบริจาคโครงการ Gamers Love Dad ปี7

579 views

         บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณเกมเมอร์ทุกคนที่ร่วมใจแสดงพลังรักพ่อ ในโครงการ Gamers Love Dad ปี 7ทำดีเพื่อพ่อ” สานฝันสร้างอนาคตเพื่อน้อง  หลังสรุปยอดการบริจาคซื้อไอเทมเกมดังในเครือทั้งหมดรวม 9.7 ล้านบาท

นายปราโมทย์ สุดจิตพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเอเชียซอฟท์ฯ กล่าวว่า “เอเชียซอฟท์ฯ ขอขอบคุณเกมเมอร์ทุกคนที่ช่วยกันแสดงพลังรักพ่อ และช่วยเหลือสังคมผ่านการซื้อไอเทมจากเกมในเครือทั้งหมด  27 เกม มีจำนวนถึง 9.7ล้านบาท เงินส่วนนี้จะไปช่วยเพิ่มโอกาสด้านการศึกษา ให้กับเยาวชน และพัฒนาสังคมผ่านมูลนิธิต่างๆ ซึ่งเอเชียซอฟท์เองตระหนักถึงความสำคัญเรื่องการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษากับเยาวชนมาโดยตลอด รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม เพื่อให้เยาวชนเติบโตขึ้นไปอย่างมีคุณภาพ ”

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเป็นตัวแทนนำเงินบริจาคทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย  นำไปมอบให้กับมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์ และ มูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนและด้านการศึกษา อาทิ มูลนิธิชัยพัฒนา  มูลนิธิอานันทมหิดล  มูลนิธิพระดาบส  มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ  มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน   และมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนและด้านการศึกษา

สำหรับโครงการ Gamers Love dad จัดต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปี  2549 ยอดบริจาคสมทบทุนในการซื้อไอเท็มพิเศษจากเกมเมอร์ตั้งแต่ปีแรกถึงปีปัจจุบันรวมกว่า 51 ล้านบาท ซึ่งเงินจำนวนนี้ได้นำไปทำให้เกิดประโยชน์ในการช่วยเหลือสังคม และเยาวชนของชาติในหลายๆ โครงการ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.asiasoft.co.th/lovedad7/

Tags: