Sudden Attack ปรับปรุงระบบใหม่ Item Code !!

1,246 views

Sudden Attack

ปรุงปรุบระบบ Item Code!!ทีมงาน Sudden Attack ประกาศปิดปรับปรุง Item Code เพื่อเป็นการอัพเดทให้เหล่าสาวกปืนโหดทั้งหลายใช้งานได้ง่าย และ สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ทีมงานจะทำการปิดปรับปรุงในวันนี้!! วันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 (เวลา 10.00 น.) – วันที่4 พฤศจิกายน 2553 (เวลา 18.00 น.) ซึ่งในเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ Item Code ได้จึงแจ้งมาให้ทราบทั่วกันค๊า

ตัวอย่างระบบ Item Code ใหม่

หน้าจอของการกรอก Item Code

เป็นยังไงกันบ้างคะ กับรูปโฉมระบบ Item Code ใหม่ที่ใช้ง่ายแสนสะดวกสบาย งานนี้เอาใจสาวกแฟนคลับเกม Sa โดยเฉพาะเลยนะคะ ^ ^