Cosmic Break : Daddy’s CS

1,464 views

….. แผ่นหลังของพ่อที่คอยปกป้องเมื่อยามเยาว์วัยมองกี่ครั้งก็ช่างน่าประทับใจ..เอ๊ะ..แต่จะว่าไปแล้ว C.S. Chan เป็น Ark นี่นา แล้วจะมีพ่อได้ช่างยังกัน ช่างเถอะ..หุ่นยนต์จะมีพ่อหรือเปล่าก็ไม่รู้ล่ะ ดังนั้น C.S. Chan จะทำหน้าที่ Daddy ให้ทุกคนเองมามะ… ขอพ่อกอดที

กิจกรรมที่ 1 Daily Login

รายละเอียด : ถึงเวลาที่ C.S Chan จะปรับเปลี่ยนของ Login ให้กับเพื่อนๆ แล้วล่ะ…เอ..เอาอะไรดีน้า

ระยะเวลากิจกรรม : 29 พฤศจิกายน (หลังปิดServer) เป็นต้นไป

เงื่อนไข : เมื่อเข้าเกมแต่ละวัน จะได้รับ item แบบสุ่ม 1 ชิ้น

รายการของรางวัล

 

กิจกรรมที่ 2 Daddy’s Double Login

รายละเอียด : งานประดิษฐ์ก็เป็นงานอดิเรกของ C.S. Chan นะ ไม่ต้องแย่งกัน ได้ใช้กันครบทุกคนแน่นอน

ระยะเวลากิจกรรม : 6 ธันวาคม (หลังปิดServer) – 15 ธันวาคม 2556

เงื่อนไข : เมื่อเข้าเกมแต่ละวัน จะได้รับ Parts 1 ชิ้น และ Item อีก 1 ชิ้น เพิ่มจาก Daily Login ปกติ

ของรางวัล