Swordsman Online แนะนำสำนักหานซาน

5,411 views

สำนักหานซาน : จะเป็นเคล็ดวิชาที่ต้องใช้ดาบสั้นคู่เป็นอาวุธกระบวนท่าส่วนใหญ่จะใช้คลื่นพลังภายในโจมตีไปยังศัตรู

อาวุธประจำสำนัก : จะใช้ดาบคู่เป็นหลัก

จุดเด่นของวรยุทธ : จะมีความสามารถในการป้องกันการโจมตี อีกทั้งยังสามารถสวนกลับไปสร้างความเสียหายให้กับศัตรูได้อีกด้วย

[youtube width=”640″ height=”360″]http://youtu.be/q2cuICfH9zA[/youtube]

ชื่อเกม : Swordsman Online หรือ กระบี่เย้ยยุทธจักรออนไลน์

เว็ปไซต์ : http://swo.njoy.in.th/

แฟนเพจ : https://www.facebook.com/swordsman.in.th?fref=ts

แนวเกม : MMORPG

ผู้ให้บริการ : nJoy

กำหนดเปิด : Close Beta 15-20 กรกฎาคม 2557

กำหนดเปิด : Open Beta 30 กรกฎาคม 2557