Special Force Major League Season 3 ระเบิดศึกสุดท้ายก่อนลุยศึกใหญ่ประจำปี

1,442 views

 

เตรียมพบกับการข่งขัน Special Force Major League Season 3 การแข่งขันของเหล่าทีมระดับโปร 10 ทีมใน Season สุดท้าย โดยในฤดูกาลนี้ทั้ง 10 ทีมประกอบไปด้วย , DISPEL- , Neolution , JJJISE  , NICHOLAS , Mosswell , HeavenSAKE , iMMe , OFF-Gaming , EO และ OzonePlus-X ติดตามการถ่ายทอดสดได้ที่ https://www.facebook.com/tgpl1

รางวัล
อันดับที่ 1 20,000 บาท
อันดับที่ 2 10,000 บาท
อันดับที่ 3-5 5,000 บาท
อันดับที่ 6-10 3,000 บาท

 

 

Round 1 แข่งวันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 19.00 – 20.00 น. แผนที่ Desert Camp
Round 2 แข่งวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557  เวลา 19.00 – 20.00 น. แผนที่  Satlelite
Round 3 แข่งวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 19.00 – 20.00 น. แผนที่  Shianghai
Round 4 แข่งวันพุธที่ 3 กันยายน 2557 เวลา 19.00 – 20.00 น. แผนที่  Train
Round 5 แข่งวันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 เวลา 19.00 – 20.00 น. แผนที่ Venezia
Round 6 แข่งวันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557 เวลา 19.00 – 20.00 น. แผนที่  Nerve Gas
Round 7 แข่งวันพุธที่ 10 กันยายน 2557  เวลา 19.00 – 20.00 น. แผนที่  Missile
Round 8 แข่งวันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557 เวลา 19.00 – 20.00 น. แผนที่ KF815
Round 9 แข่งวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557  เวลา 19.00 – 20.00 น. แผนที่ Desert Camp

 

สายแข่ง http://tgpl.challonge.com/SFMJLSeason3

 

 

กฏ กติการ การแข่งขัน SF CHAMPION LEAGUE
การแข่งขันรูปแบบทีม 5 VS 5 ‘’Team Mode’’
ผู้เล่นจำนวน 5 คน (ตำแหน่ง Assault Rifles 4 คน/ตำแหน่ง Sniper 1 คน)
**ตัวสำรองสามารถลงแข่งขันได้ก่อนเริ่มการแข่งขันแข่งขันจำนวน 14 Rounds**
โดยนับ Win รวม (ครึ่งแรก 7 Rounds/ครึ่งหลัง 7 Rounds)
ทีมใดชนะครบ 8 Rounds ก่อนเป็นผู้ชนะ

กฏกติการูปแบบการแข่งขั้นและติดตั้งอุปกรณ์
– ทุกทีมต้องมีผู้เล่น 5 คน โดยมีตำแหน่ง Assault Rifles 4 คน/ตำแหน่ง Sniper 1 คน
** กรณีไม่สามารถแข่งขันได้ มีผู้เล่น (ตำแหน่ง Sniper 2 คน/ตำแหน่ง Assault Rifles 3 คน)**
– ผู้เล่นสามารถปรับเปลี่ยนอุปกรณ์คอมพิเตอร์ และตั้งค่าที่จำเป็นในการแข่งขันโดยมีระยะเวลา 15 นาทีก่อนเริ่มแข่งขัน
– หากขณะแข่งขันอยู่นั้นเกิดปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในส่วนของฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ หรือเกิดปัญหาจากอุปกรณ์ของทางผู้เล่นเอง
ทำให้การแข่งขันต้องเลื่อนออกไปทีมที่เป็นผู้ทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวจะได้รับการเตือนครั้งที่ 1 และหากมีการเตือนครั้งที่ 2
หากมีครั้งที่ 3 จะถือว่า win ที่หลุดนั้นจะเป็นฝ่ายแพ้ทันที และแข่งขันต่อไป

ขั้นตอนการแข่งขัน
– แผนที่และไอเทม ต้องอยู่ในการดูแลและอนุญาตจากทาง ผู้จัดการแข่งขัน เท่านั้น โดยทีมงานจะประกาศให้ทราบพร้อมกับตารางการแข่งขัน
รูปแบบการแข่งขันแข่ง ทีม 5 VS 5 แข่งขันจำนวน 14 Rounds ครึ่งแรก 7 Rounds ครึ่งหลัง 7 Rounds
– ในการแข่งขันรอบแรกจนถึงรอบรองชนะเลิศ ทีมที่ชนะจะต้องชนะ 1 Map ทีมใดชนะ 8 Rounds ใน 14 Rounds ก่อนจะเป็นผู้ชนะ
(ครึ่งแรก 7 Rounds ครึ่งหลัง 7 Rounds)
– แข่งขันในรูปแบบชนะ 1 Map โดย ผู้ที่ชนะ 8 Rounds ใน 14 Rounds ก่อนจะเป็นฝ่ายชนะ (ครึ่งแรก 7 Rounds ครึ่งหลัง 7 Rounds)
ในกรณีที่จำนวน Win เสมอกันเมื่อแข่งจบครบ 14 win จะให้ทั้งสองทีมเสมอกัน

กฏทั่วไป
1. สำหรับผู้เล่น ‘’กรณีตายแล้ว’’ ห้ามพิมพ์ ใดๆทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีที่ตอ้งการแจ้งผู้เข้าร่วมแข่งขันให้ทราบถึงปัญหาในการเล่นเท่านั้น
2. กรณีหากทำผิดกติกา หรือผู้เล่นไม่รักษามารยาทในการแข่งขัน เช่น การพิมพ์หยาบคาย พิมพ์เสียดสีฝั่งตรงข้าม กรรมการสนามจะทำการเตือนเพียง 2 ครั้งเท่านั้น
หากยังกระทำผิดอีกกรรมการจะทำการปรับเสีย Win ในเกมนั้นทันที
3. กำหนดให้ใช้ Function Chat (F4) สามารถพิมพ์สื่อสารได้เฉพาะภายในทีมเดียวกันเท่านั้น
4. คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และ หลังจากที่ได้ทำการแข่งขันจนจบ และกรรมการตัดสินพร้อมประกาศผลการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จะไม่ยอมรับการประท้วงใดๆทั้งสิ้น
5. ผู้เล่นต้องศึกษากฏ กติกาอย่างละเอียด ไม่สามารถอ้างหรือประท้วงสิทธิ์โดยมีสาเหตุจากการไม่ศึกษากฏ กติกาการแข่งขันได้
6. ทีมใดก็ตามที่ทำการใช้ โปรแกรมในการช่วยเล่น ใด ๆ นอกเหนือจาก Client เกม Special Force ทีมงานถือเป็นการละเมิดกฏการแข่งขันอย่างร้ายแรง
ทีมนั้น ๆจะถูกตัดสิทธิ์ในการแข่งขันทันที (การตัดสินว่าทีมดังกล่าวใช้โปรแกรมในการช่วยเล่นใด ๆนอกเหนือจาก Client เกม Special Force
ถือเป็นอำนาจสิทธิ์ขาดและการพิจารณาของทางทีมงานแต่เพียงผู้เดียว และถือเป็นที่สิ้นสุด) และการกระทำดังกล่าวยังถือเป็นการละเมิดกฏการเล่นเกม
Special Force ปกติ มีผลให้ ผู้ใช้โปรแกรมดังกล่าว หรือ ทีมทั้งทีม อาจถูกแบนตามกฏปกติของเกม Special Force
โดยถือว่าการพิจาณาลงโทษดังกล่าวเป็นสิทธิ์ขาดของทีมงานแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น
7. ทีมใด ๆ ก็ตามที่ทีมงานพิจาณาแล้วว่าละเมิดกฏการแข่งขัน ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ ตามกฏแข่งขันแบบมาตรฐาน และ/หรือ ตามกฏการแข่งขันรอบ Online
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การแข่งขันตลอด ปีการแข่งขัน 2014 หรือ ตัดสิทธิ์การแข่งขันตลอดไปเป็นการถาวร หรือ ตัดสิทธิ์การแข่งขัน SF League
ตลอดทั้งปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจาณาของทีมงานแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น
8. ทีมใด ๆ ก็ตามเมื่อเข้าสู่การแข่งขันลีค แต่ไม่มาแข่งตามที่กำหนด ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลงโทษตัดสิทธิ์การแข่งขันของทีมนั้น ๆ ทั้งทีมในการแข่งขัน
ทุกรายการ พร้อมทั้งเลือกทีมอันดับถัดไปจากการแข่งขันอื่นๆ มาแข่งขันแทนทันที หรือไม่เลือกก็ได้ โดยถือเป็นสิทธิ์ขาดในการตัดสินของทีมงานแต่เพียงผู้เดียว
9. ทีมใดก็ตามที่กระทำการใด ๆ โดยเป็นการเอาเปรียบหรือแสดงเจตนาเพื่อทำการเอาเปรียบคู่แข่งขัน ทีมงานมีสิทธิ์ในการตัดสินให้ทำการแข่งขันใหม่
หรือตัดสิทธิ์ในการแข่งขันทีมนั้น ๆ โดยมีเงื่อนไข หรือไม่มีเงื่อนไขใด ๆก็ได้ ทั้งนี้การตัดสินการกระทำดังกล่าว ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและลงโทษ
แต่เพียงผู้เดียวโดยการตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
10. ผู้เล่นภายในทีมหรือผู้เกี่ยวข้อง กับทีมใดๆ ที่ก่อการทะเลาะวิวาทภายในระหว่างการแข่งขัน หรือภายในงานแข่งขันครั้งนั้นๆ
ทีมงานถือว่าเป็นการกระทำผิดกฎการแข่งขัน ขั้นร้ายแรงทีมดังกล่าวจะต้องถูก ‘’ตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันตลอดปี 2013’’ ทันที
11. ทีมผู้ชนะจะต้องทำการ โพสผลการแข่งขันรวมถึงรูปภาพในครึ่งเวลาแรกและเวลาที่ 2 ให้กับทางทีมงานทันทีหลังจากแข่งขันไม่เกิน 30 นาที
12. ผู้เล่นสามารถยื่นเรื่องประท้วงได้หลังจบเกมการแข่งขัน ภายใน 30 นาที

กฏกติกา กรณีหลุดออกจากเกม ก่อนการประทะและหลังการประทะ
1. (กรณีการแข่งขันก่อนการปะทะกัน) ผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 5 VS 5 ยังคงมีชีวิตใน round นั้นๆ จะไม่นับจำนวน HP ของที่ผู้เข้าแข่งขันที่เสียไป
และจะให้เริ่มต้นทำการแข่งขันใหม่
2. (กรณีผู้เล่นหลุดออกจากการแข่งขันหลังการปะทะกัน) ใน rounds นั้นๆ การแข่งขันยังคงต้องดำเนินต่อไปจนจบ rounds นั้นๆ และนับบันทึก Scores
หลังจากนั้นจึงทำการสร้างห้องเริ่มการแข่งขันต่อไป
3. กรณีที่มีความล่าช้าและข้อผิดพลาดใดใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากความขัดข้องของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือปัญหาการเชื่อมต่อ หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้น
การตัดสินทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับกฎ ก่อนและหลังการปะทะ

กฏกติการประท้วงของผู้เล่น
1. ผู้ที่สามารถประท้วงขอหยุดเกมต้องเป็นหัวหน้าทีมเท่านั้น
2. กรณีใช้บัคต่างๆ หัวหน้าทีมเท่านั้นที่มีสิทธิ์ประท้วงต่อผู้ตัดสิน ซึ่งผู้ตัดสินพิจารณาจาก รูปภาพและรีเพลย์ของผู้เล่นโดยผู้เล่นต้องแจ้งรายละเอียด
ในกรณีที่ต้องการประท้วงมาเพื่อประกอบการพิจารณา
3. กรณีทีมงานตรวจสอบแล้วเป็นจริง ทีมที่ใช้บัคต่างๆของเกมจะต้องถูกปรับแพ้ใน round นั้นทันทีและนำเพิ่มwin ให้กับฝ่ายตรงข้าม
4. กรณีที่ทีมงานตรวจสอบแล้วไม่เป็นจริง ทีมที่ทำการประท้วงจะต้องถูกปรับแพ้ใน round นั้นและไปเพิ่ม Win ให้กับฝั่งตรงข้าม
5. ถ้าหากทีมนั้นๆ ถูกปรับแพ้ 2 rounds เนื่องจากการใช้บัคจากระเบิดจะถือว่าเป็นการแพ้ใน map นั้นๆ ทันที

กฏก่อนการแข่งขันหรือระหว่างแข่งขัน และ ping ระหว่างการแข่งขัน
1. (กรณีไม่มีทีมสำรอง) หากทีมผู้มีสิทธิ์แข่งขันมาร่วมแข่งขันไม่ทัน และระยะเวลาเกินกำหนด 15 นาที จะถูกปรับแพ้ 5 WIN
หากระยะเวลาเกินกว่า 30 นาทีจะถูกปรับแพ้ในการแข่งขันทันที
2. (กรณีทีมที่มาแข่งขันช้า) ทีมงานจะให้เริ่มการแข่งขันทันที โดยจะสามารถเซ็ทอุปกรณ์ได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
3. กรณีที่ ping ของผู้เล่นขึ้น ขณะแข่งขันเกิน 100 ขณะเข้าแข่ง 3 win ขึ้นไปจะปรับแพ้ใน win ถัดไป 1 win ทันที่ที ค่า Ping ขึ้นอีกครั้ง
และหลังจากที่โดนปรับไปแล้วหากยังขึ้นอีกจะถูกปรับอีก 3 win
4. หลังจากแข่งขันจบภายใน 30 นาทีหากทีมเข้าแข่งขันทีมงานสามารถปรับทีมที่ส่งผลการแข่งขันล่าช้าให้ แพ้ ชนะ หรือเสมอได้ ตามการพิจารณาของทีมงาน
5. กรณีผู้เล่นต้องการเลื่อนเวลาแข่งขันต้องได้รับการยอมรับจากทางทีมงานและทีมคู่แข่งขันเท่านั้นหากไม่ครบทั้ง 2 ข้อนี้ทีมงานสามารถพิจารณาผลการแข่งขัน
เช่น ปรับแพ้,เสมอ หรืออื่นๆ ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การกำหนดตัวผู้เข้าแข่งขัน
1. ผู้เข้าแข่งขันตัวจริง 5 คน สำรอง 2 คน (สำหรับตัวสำรองมี หรือไม่มีก็ได้)
2. ระหว่างแข่งขัน ทีมที่เข้าแข่งขันต้องประกอบด้วย
ผู้เข้าแข่งขัน 5 คน (เป็นผู้เล่นในเกม)
3. ผู้เล่นจะต้องไม่สามารถเปลี่ยนชื่อตัวละครหรือส่งตัวละครอื่นนอกเหนือจากที่ลงทะเบียนไว้เพื่อเข้าแข่งขันจนกว่าจะจบ Season
หากมีการเปลี่ยนแปลงแล้วถูกประท้วงจะถือว่าปรับแพ้ในการแข่งนั้นทันทีโดยปรับผลแพ้ชนะเป็น 0 Win แต่ได้รับคะแนนเทียบเท่าการชนะการแข่งขัน (3แต้ม)

กฏการใช้อาวุธ และไอเทมในเกม
4. กำหนดให้มีตำแหน่ง Assault Rifles 4 คน ตำแหน่ง Sniper 1 คน (ห้ามปรับเปลี่ยนรูปแบบ) ผิดกฏปรับ 3 win
5. อนุญาตให้บรรจุอาวุธได้เพียง 1 Type (Type A เท่านั้น) ส่วนใน Type อื่นๆ ต้องปลดออกทั้งหมด
6. สามารถใช้อาวุธ และไอเทมตามที่ทางผู้จัดการแข่งขัน อนุญาตเท่านั้น ผิดกฏปรับ 3 win
7. สำหรับการแข่งแบบ Offline หรือ การแข่ง ณ สถานที่การแข่งขัน (รอบที่จะต้อง มาพบกัน ณ สถานที่แข่งขันกลางทุกคนและ
จะต้องมีกรรมการหรือทีมงานคอยควบคุมอย่างเป็นทางการ)

การนับคะแนน SF Major LEAGUE ONLINE
1. ผู้ชนะจะได้รับ 3 แต้ม
2. เสมอจะได้รับ 1 แต้ม
3. แพ้จะได้รับ 0 แต้ม
4. กรณีที่แต้มเท่ากันจะนับจากค่า WIN
5. กรณีที่ค่า win เท่ากัน จะนับจากค่า Match win – Match Lose