Trickster ประกาศผลกิจกรรม ใครอยากเล่น…ยกมือขึ้น #4

984 views

 

 

รายชื่อผู้โชคดีได้รับ Gift Voucher จาก Sizzler มูลค่า 500 บาท
a1101401
bluedknn
darkzol
rukiachan
sazz6613
sikachu
sonchelsea
thepwa
tsukidesu
warmstory

รายชื่อผู้โชคดีได้รับ เสื้อยืด Trickster
apishware
sawatdee14
shyzazii
tehshii2
timetime2
ukidaa
varakonza
xp8bftwt6m
yiisazaa
Zawaiiza

รายชื่อผู้โชคดีได้รับ ถุงผ้า Trickster
bucephalus
darlingboy
shizuru00
somchai555
theonelove
triganboy
vampire080
werayayun
yrnene
zasiamza

รายชื่อผู้โชคดีได้รับ แก้ว Trickster
eikonarak
evilmart15
eyeeiz
face0017
fahzz39631
fo2ever
ganandgun
golf32103
kaep111
kongkwuan

ขอแสดงความยินดีด้วยครับ


ผู้ที่ได้รับรางวัลให้ดำเนินการดังนี้
 ส่งสำเนาบัตรประชาชน เข้ามาที่ 
[email protected] หรือ fax: 0-2714-8311
       (ควรขีดเส้นทับที่รูปและระบุว่า ใช้เพื่อรับรางวัลจากกิจกรรมเกม Trickster เท่านั้น)
 ระบุ ID ที่ได้รับรางวัล (ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ สำหรับผู้ที่ใช้ข้อมูลจริงในการสมัครเท่านั้น)
 ระบุว่าในหัวข้อ E-mail  ว่า “รับรางวัลจากกิจกรรม ใครอยากเล่นยกมือขึ้น # 4”
 หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
 ชื่อ – นามสกุล และที่อยู่ สำหรับจัดส่งของรางวัล
 สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับเสื้อยืด Trickster กรุณระบุขนาดเสื้อที่ต้องการด้วยครับ ( M, L, XL)