ตำนานศาสตราวุธเทพแห่ง Clearview : God of Clearview

4,360 views

Prize Pool SET2

God of Clearview อีกหนึ่งศาตราวุธใหม่ของเกม Infestation ซึ่งเซท God of Clearview เป็นเซ็ตใหม่ที่เข้ามาในเกม Infestation เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 58 ที่ผ่านมา โดยเซ็ตนี้ประกอบไปด้วย Item 8 ชิ้นด้วยกัน และพิเศษไปกว่านั้น รายได้จากการเติมเงินสุ่ม Infestation Prize Pool SET#2 ตำนานศาสตราวุธเทพแห่ง Clearview จะถูกนำไปเพิ่มในเงินรางวัลของการแข่งขัน Extreme Sports League 2015 Presented by UNITRY | ASUS 

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Q5FY5R13AnM[/youtube]