Asiasoft รวมน้ำใจเพื่อช่วยเหลือสมาชิก @Cafe ผู้ประสบอุทกภัย

1,516 views

จากการที่ฝนตกหนักต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดภาวะน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ ทำให้สมาชิกผู้ประกอบการร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่จำนวนมากได้รับความเดือดร้อน จากอุทกภัยครั้งนี้ ทางเอเชียซอฟท์ มีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่ง เพราะเหตุการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ ของท่าน
เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาทุกข์ของท่านสมาชิกที่ประสบอุทกภัย ทางบริษัทฯจึงได้ออกมาตรการในการช่วยเหลือเบื้องต้นดังต่อไปนี้

– Asiasoft การขยายอายุของสถานะการเป็นสมาชิก @Cafe ของท่านออกไปอีก 6 เดือน โดยอัตโนมัติ และไม่เก็บค่าสมาชิกหรือค่าบริการใดๆทั้งสิ้น

–  สงวนสิทธิ์เฉพาะร้านสมาชิกที่อยู่ในเขตพื้นที่ ที่ประสบอุทกภัย โดยอ้างอิงตามข้อมูลที่ได้รับจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย กระทรวงมหาดไทย www.nirapai.com

–  สิทธิ์การขยายอายุของสถานะการเป็นสมาชิกดังกล่าว ขอสงวนสิทธิ์ให้กับร้านสมาชิกที่หมดอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป รวมถึงร้านสมาชิกที่ยังคงสถานะการเป็นสมาชิกอยู่ ณ ปัจจุบัน ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ ที่ประสบอุทกภัยเท่านั้น

Asiasoft สมาชิก ท่านใดที่ต้องการรับสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการตกแต่งร้าน สามารถแสดงความจำนง และยื่นเรื่องขอรับได้ที่ แผนกเซลล์แอดมิน เบอร์โทรศัพท์ 02-769-8888 ต่อ 8815 – 8818 หรืออีเมล [email protected] โดยทางบริษัทฯจะดำเนินการจัดส่งตรงไปยังร้านของท่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

Asiasoft ขณะ เดียวกันทางบริษัทฯ ยังคงพิจารณาถึงแนวทางที่เหมาะสมในการช่วยเหลือร้านค้าสมาชิกที่ประสบ อุทกภัย เพื่อให้ฟื้นฟูสู่สภาวะปกติได้โดยเร็วที่สุด โดยทางทีมผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรีบดำเนินการตรวจเยี่ยมร้านสมาชิกที่ประสบปัญหา และจะพิจารณาถึงรายละเอียดของแผนการช่วยเหลือขั้นต่อไปตามลำดับ

ทั้งนี้ แผนการช่วยเหลือของบริษัทฯดังที่กล่าวไปนั้น เป็นเพียงความพยายามเบื้องต้นในการที่จะช่วยให้ท่านสมาชิก สามารถฟื้นฟูธุรกิจของท่านได้ในระยะเวลาที่รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ทางบริษัทฯยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะรับฟังทุกความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอื่นๆของท่าน เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงการบริการของเราในภายหน้า โดยสามารถฝากความคิดเห็นของท่านได้ที่ ผนกเซลล์แอดมิน เบอร์โทรศัพท์ 02-769-8888 ต่อ 8815 – 8818 หรืออีเมลล์ [email protected]