@Cafe’ : โปรโมชั่นดีๆจาก Audition และ Atlantica

1,486 views

  

        Audition และ Atlantica  แจกกระจายต้อนรับเทศกาลตรุษจีนปีกระต่ายนี้ สำหรับลูกค้าที่เล่นเกมที่ร้าน @Cafe’ เท่านั้น โดยเพื่อนๆ สามารถขอรับไอเทมจากเกมที่ร่วมโปรโมชั่นในเดือนนี้ได้จากเจ้าของร้าน @Cafe’ ที่เพื่อนๆ ใช้บริการใกล้บ้าน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2554 เท่านั้น!!

ระยะเวลารับสิทธิพิเศษ

          ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 (เวลา 16.00 น.) – 28 กุมภาพันธ์ 2554 (เวลา 23.59 น.)

ไอเทมที่ได้รับจากเกม Audition

Avatar เสื้อ ระยะเวลา 7 วัน

 
 

* 1 Play ID เติม Item Code ได้ครั้งเดียวเติมซ้ำไม่ได้
* Item Code ใช้ได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554 เวลา 23.59 น.

ขั้นตอนการขอรับไอเทมโค้ด

     1. ขอรับ @Cafe Code ได้จากร้าน @Cafe’
     2. นำ @Cafe Code เติมรับไอเทม  ที่นี่
     3. นำ Item Code ไปเติมรับไอเทมที่เมนู “Item Code @Cafe (ก.พ.)”

 เงื่อนไขในการใช้งาน Item Code สำหรับเกม Audition

          1. Item Code นี้จะสามารถเติมได้กับเกม Audition เท่านั้น
          2. Code 1 Code สามารถใช้เติมรับ Item ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
          3. Code 1 Code จะได้รับ Item ตามเพศของตัวละครที่กรอกรับเท่านั้น
          4. Code ทั้งหมด จะได้รับ Item ตามระยะเวลาที่กำหนด
          5. ในกรณีที่ภายใน Play ID มี Item ชิ้นนั้นอยู่แล้ว แบบชั่วคราว จะทำการ + ระยะเวลาอีกตามที่กำหนด
          6. ในกรณีที่ภายใน Play ID มี Item ชิ้นนั้น อยู่แล้ว แบบถาวร จะไม่เกิดผลอะไร

ไอเทมที่ได้รับจากเกม  Atlantica

 

 

ขั้นตอนการรับไอเทม

   1 ขอรับ @Cafe Code ได้จากร้านสมาชิก @Cafe
   2 นำ @Cafe Code ที่ได้รับมาแลกเป็น item Code ที่   คลิ๊กที่นี่  
   3 นำ item Code ไปเติมรับไอเทมที่แมนู  “ใช้ item Code “